İSLAM DÜNYASININ PROBLEMLERİ

Bugün İslam dünyası, istenilen durumda değildir. Başta Kur’an-ı, İslâmı anlama ve yaşama problemi vardır.

Diğer önemli problem de küfür cephesi gibi bir araya gelmemiş ve İslam kardeşliğini hayata geçirememiştir. Yahudi ve Hristiyan ülkelerle yaptığı işbirliğini İslâm ülkeleri ile yapmamaktadır.

İslam ülkeleri, İslama göre değil, mezheplere göre hareket etmektedir.

Herhangi bir İslam ülkesi karşılaştığı sorunlarla boğuşurken, diğer İslam ülkelerinden destek görmemektedir.

Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin kaynağı olan ahret, bu birliği ve beraberliği gerçekleştirme yolunda ortak nokta oluşturulmamaktadır. İnançlar farklıdır. Uygulamalar farklıdır. Hz. Peygamberin yolunda yürünmemektedir.

Düşman, İslam birliğini parçalayan mezhepler oluşturmuştur.

Barışın ve kardeşliğin kaynağı olan İslam terör dini ilan edilmiştir. Bunun böyle olmadığı ortaya konamamıştır. Aksine Müslümanlar arasında terör gurupları oluşturulmuştur.

Çeşitli hile ve tuzaklarla, işgallerle İslam ülkeleri fakirleştirilmiştir.

Yüce dinimize plânlı olarak bid’at ve hurafeler karıştırılmıştır.

İslamın batı karşısındaki durumu, yeni nesli inançsızlığa sevk etmiştir.

Müslümanın hayat ölçüleri değiştirilmiştir. Batının geçici cazibesine kapılan müslümanın ölçüsü batı olmuştur.

İslam aleminin perişanlığının sebeplerinden başta geleni Batı sıtmasına tutulması, kurtuluşu Batıda aramasıdır. Batının hayat anlayışı ve adetleri müslümana huzur vermez ve hayat kaynağı da olamaz. Batının dini aynıdır. İnsanlık ve medeniyet anlayışı ayrıdır.

Cenab-ı Allah Kur’an’da Yahudi ve hristiyanlara uyulmaması için uyarılarda bulunmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir