İSLAM VE TERÖR

İslam insanları hem dünyada hem de ahrette huzura kavuşturmak için inmiştir.

Allah Kur’an’da, İslam’ın hayat veren davetlerine uyulmasını istemektedir. İnanılırsa

İslam, küfür bataklığındaki insanı bile temizler. Mesela hicret sonrasında biri Peygamber (as)’a:

 • “Günahlarım affedilirse bende Müslüman olacağım” der. Peygamber (as) ona şu cevabı verir:
 • “Sen bilmez misin İslam önceki günahları yok eder”

İslam, daralan, bunalan, korkan insan için tek sığınaktır. İnsana güç verir, ümit kaynağı olur. İnsanı hayata bağlar. İnsanın kendini öldürmesini, başkasının malına, canına, namusuna zarar vermesini önler.

    İslam’da hayat kutsaldır. İnsan yaşayacak ve yaşatacaktır. 

 • *              *

        Tepesi atan; “Öldürürüm, gebertirim, asarım, keserim” deyip ayağa kalkıveriyor.  

        İslam kabalığı, şiddeti, cinayeti asla hoş görmez. Bir insanın incitilmesine bile asla razı olmaz. Gönül kırmayı, Kâbe yıkmakla eşdeğerde görür.

        Bozgunculuk, fitne çıkarmak İslam’da büyük suçtur. Kur’an’da: “Fitne çıkarmak adam öldürmekten beterdir,” buyrulur. (Bakara:191)

        Savaşta bile Peygamber (as) kadınların, çocukların, ihtiyarların, ilim adamlarının öldürülmesini yasaklamıştır. 

        İslam dini adam öldürmeyi ne sebeple olursa olsun yasaklamıştır. Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurur:

 • “Yanlışlıkla olması dışında bir mü’minin bir mü’mini öldürmeye hakkı yoktur.”

(Nisa:92)

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa:93)

Nisa suresinin 94. ayetinde de, düşünce ve inançlarından dolayı da insanların öldürülmesi yasaklanmıştır.

 • “Kim bir cana haksız yere kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış olur.” (Maida:32)

Peygamberimiz şöyle buyurur:

 • “Bir mü’minin öldürülmesi, Allah’ın indinde dünyanın yıkılmasından daha büyüktür.” (Ramuz el-Ehadis:333/4)
 • “Bütün yer gök ehli bir mü’minin kanında ortak olsa, Allah onların hepsini yüzükoyun cehenneme atar.” (Age:355/3)
  • *              *

        İslam düşmanları tarafından İslam, terör dini olarak gösterilmeye çalışılıyor.  

        Bu iddia, İslam’ın önünü kesmek ve Müslüman olanların sayısını azaltmak için bir gayretin ifadesidir. Bizde de Müslümanları incitmek için bazı basın- yayın organları da ısrarla terörle İslam’ı, Müslümanı yan yana kullanmaktadır.

        İslam’da terör olmaz. Çünkü İslam, kalp kırmayı bile yasaklar. Gönül almayı, gönülleri hoş tutmayı emreder. “Kendisi için istediğini, başkası için de istemedikçe gerçek Müslüman olamazsınız” der. (Buhari, İman:10)

        İslam terörü değil kardeşliği emreder. İnsanlara şefkat ve merhametle davranmayı emreder.

 • *              *

        Bazı çevrelerde İslam’a, Müslüman’a karşı olma modası var. Çağ dışılık ve orta çağ karanlığı çamuru atılıyor.

        Bunun bazı sebepleri var. Mesela:

 • “İnsan bilmediğinin düşmanıdır,” derler. Bilgisizlik, tanımama…
 • İslam’ın noksan oluşu değil, akıl dışı oluşu değil, işlerine gelmemesi
 • Bir diğer sebep de; Müslüman Kur’an eksenli bir hayat yaşamıyor. İslam’ı temsil etmiyor. Suç İslam’ın gibi görülüyor.
 • İslam’a düşman olanların İslam’ın emir ve yasaklarının hoşlarına gitmemesidir. Mesela; İslam’ın emirlerini yerine getiremiyorlar. İslam’ın yasakları ise günlük hayatlarının önemli parçaları olmuş, zevklerinden, alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar, ondan. İnançsızın, ahlaksızın dini imanı olmaz.
  • *              *

        Bazı konularda İslam’dan faydalanma yoluna gidilmiyor.

        İslam hoşgörü ve kardeşlik dini, şiddetin de ilacıdır. Onun için insanın ölüsü de dirisi de dine muhtaçtır. İnsan doğar, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet… İnsan ölür, cenaze kalkacak sela, namaz, dua, mevlit…

 • Enflasyonu düşüreceğiz; israf-tasarruf hutbeleri, vaazlar…
 • Yolsuzluğu önleyeceğiz; yardım, sosyal görevler…
 • Birlik beraberliği sağlayacağız; hoca efendiler…
 • Ahlaksızlığı önleyeceğiz; Allah, Peygamber…
 • AİDS’i önleyeceğiz; Kur’an, yasaklar…
 • Vergi toplayacağız; ahlak, dürüstlük…
 • Adaleti sağlayacağız; sevgi, kardeşlik, rüşvet gibi konular cumanın konuları…
 • Vatanı savunacağız; şehitlik, gazilik, “Allah Allah”…

Sonra bunların hepsi unutuluyor; her şey kâğıtta ve sözde kalıyor. Vermek istenilen şeyin eğitimini, öğretimini yapmıyoruz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir