Cenab-ı Allah “Tövbe edin” diyor

Kul, işlediği her hata ve her günah için Cenab-ı Allah’tan özür dileyecek ve af etmesini isteyecektir.

Bir söz var “akıllılar önceden ağlar, ahmaklar sonradan ağlar” diye. Her hatadan sonra tövbe edip affını sağlayan, sonra üzülmez acı çekmez.

Yunus ne diyor:

“Gözyaşı siler günahı

Aşıkım Hakk’a vallahi”

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor:

“O takva sahipleri, bir kötülük yaptıklarında yada kendilerine zulmettiklerin de Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlaya bilir ki, bir de onlar işledikleri kötülüklerde ısrar etmezler.” (Al-i İmran.135)

**

“Allah’tan mağfiret iste. Çünkü o çok bağışlayıcıdır” (Nisa:106) buyruluyor. Tövbe günahlardan kurtuluş kapısıdır. Nur Suresi 31.de: “Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz” buyrulmaktadır.

Bir ayette de:

“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter buyrulmuştur. (Tahrim:8)

Günahlarının af olduğu bildirilen sevgili peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Her günahın ardından mutlaka tövbe edin.” (Ramuz:25/11)

“Allah’a tövbe edin. Günahlarınız için af dileyin. Ben günde 100 defa tövbe ediyorum.” (Müslim, zikir:12)

1

1 thought on “Cenab-ı Allah “Tövbe edin” diyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir