İSLÂM’IN BEŞİNCİ ŞARTI OLAN HAC

Hz. Peygamber : ―Din nasihattir‖ buyurmuş ve her fırsatta dini tebliğ etmiş. Bu görev şimdi hepimizde.

Bugüne kadar bir çok şeyimize sahip çıkmadık, birçok işimiz sulandırıldı. Dinin kesin emirleri bile tartışılır hale getirildi.

İşlerimizi iyi yapmak, en iyisini yapmak hayra vesile olabilecek şekilde yapmak zorundayız. Yoksa amellerimiz boşa gider.

Dünyevi işlerimizi yaparken istişareye, talimatlara uymaya âzamî gayret gösterirken, dinî işlerimizde, bilhassa dinimizin emir ve yasaklarında ayni hassasiyeti göstermezsek olmaz.

Günümüzde hacca gitmek bazıları için temizlenmek, isim kazanmak için bir fırsat, bazıları Seyahat bazıları içinde ticaret için fırsat görülüyor.

Has bel kader hacca gitmiş, sonrada ―Hem hacca giderim, hem içkimi iç er, hem de denize girerim‖ diyen nasipsiz bazı kimseleri hatırlıyorum.

Geçen gün, bir müslümanın endişesine şahit oldum. ―Hacca gitmek istiyorum, ama ya orada ölürsem‖ diyordu. İyi niyetle giden bir kimse keşke hac yolunda ölse. Hac yolunda ölen için, günahlarının af olunacağına dair peygamberimizin müjdesi vardır.

İslâm‘da günlük, haftalık ve ömür boyu bir defa yapılacak ibadetler vardır. Ayrıca, bedenle, malla, hem beden, hem de malla yapılan ibadetler vardır. Bunlar herkesin ibadet yapma imkânını bulması içindir.

Sevgili peygamberimiz : ―İslam beş temel üzerine bina edildi. Allah‘tan başka ilâh yoktur. Muhammed Allah‘ın peygamberidir, diye şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hac etmektir.‖ buyuruyor. (R. Salihın:2/1276)

Demek ki hac, müslüman olmanın temel şartlarından biridir.

Çok iyi bilmek gerekir ki, bilgi ibadetlerin önünde gelir. Bilmeden öğrenmeden hiçbir işi yapamayız. Bu yüzden önce dinimizi öğrenmekle başkalarına öğretmek boynumuzun borcudur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir