Allah’ın İslam’dan başka bir dine razı olmadığını bilmek gerekir

Kur’an-da şöyle buyrulur:

  • “İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyenden kimin sözü daha güzeldir?” (Fussılat: 33)
  • “Sizin için din olarak İslam’ı seçtim.” (Miada: 3)
  • “Allah nezdinde hak din İslam’dır.” (Al–i İmran: 19)
  • “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek, ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al –i İmran: 85)
  • “Size “Müslüman” adını koydum.” (Hac: 78)

Bu ayetlere göre İslam’dan başka bir dinin Allah yanında hiçbir değeri yoktur. Allah bizden İslam’ı istiyor. Onun için “Müslüman’ım elhamdülillah” demekten başka çaremiz yoktur. Böyle diyemezsek, “Hıristiyan olsaydık biz de kalkınırdık” diyen zavallılardan olurduk. Hıristiyanlıkta sünnet olmanın olmadığını öğrenen “Keşke ben de Hıristiyan olsaydım” diyen zavallı çocuk gibi olurduk.

İslamsız bir yere varamayız. Eğer İslam’ı önümüze alırsak Allah bizi yüceltecektir. İslam’ı arkamıza alırsak, onu hayat dini yapmazsak, Allah bizi alçaltacaktır.

İslam’ı din olarak seçmezsek; O’na uymazsak, öğrenmez ve öğretmezsek, İslam’ın bize ne faydası olacaktır?

Peygamber (as) şöyle buyuruyor:

  • “Müslüman, kendisine bakıldığında Allah’ı hatırlatan kimsedir.” (İbn –i mace, Zuhd:

4)

  • “Her işin aslı (başı) İslam’dır.” (Tirmizi, iman: 8)
  • “Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı Kur’an-dır. Yolların en doğrusu Muhammed’in yoludur.” (Müslim, cuma: 43)
  • “Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı ve peygamber olarak Muhammed’i seçip beğendim” diyen kimse cenneti hak etmiştir. (Ebu Davut, Vitir: 26)
  • “Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan ve peygamber olarak Muhammet’ten razı olan ve onlarla yetinen kimse, imanın tadını tatmıştır.” (Müslim, imare: 116)

İslam son dindir, kıyamet dinidir. Önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır. Kıyamete kadar da İslam’dan başka bir din gelmeyecektir. İslam’ın gönderilmesinden sonra insanlık İslam’dan sorumlu tutulmuştur. Kıyamet günü de İslam’dan sorumlu tutulacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir