İSLAMIN ASLINDAN UZAKLAŞMA PROBLEMİ

Din, kaynağından öğrenilmediği için çok kafa karışıklığı oluyor. Değişik anlayışlar ve anlayışlara neden oluyor.

Din deyince misyoner mantığı ile hareket edilerek Hz. İsa,

Hz. Musa, Hz. Muhammed deniyor. Hristiyanlık da Allah’ın dini, İsa da Allah’ın peygamberi. “Ona uyulsa ne olur?” deniliyor. “Ataist, satanist olacağına gençler Hıristiyan olsun.” deniliyor.

Bazı guruplar bazı cemaatler İslamı yeniden dizayn etmek istiyor.

Dinler arası diyalog derken Hıristiyanlığı öne çıkarma, geçerli dinmiş gibi gösterme çabaları var. Tertemiz Anadolu insanı, dış emeller için kullanılıyor. Dinden tavizler verilerek dış güçlere şirin görünenler, İslam’ı aslından uzaklaştırmaya çalışıyor.

İslam’da reform istekleri oluyor. İslam’ın emirlerini medenilik, çağdaşlık adına Allah’ın emir ve yasaklarını değiştirme oyunu oynanıyor. İslam’da deform yani bozulma olmamıştır ki, reform olsun. Bu İslam düşmanlarının isteğidir. Misyonerlerin telkinidir.

Batı, haçlı orduları ile yapamadığını misyoner orduları ile yapmak istemektedir.

İslam ülkelerinin geriliğinin sebebi, İslam’a yükleniyor. Batı, Hıristiyan olduğu için kalkınmış. İslam aleminde müslüman olduğu için geri kalmış gösteriyorlar.

Batı, geçmişi unutuyor. İslam hakimiyetini ve İslam medeniyetinin Batıya neler kazandırdığını unutuyor. İslam’ın üç kıtaya hakimiyetini unutuyor.

Müslümanları Kur’an’dan ayırmak için sünnetten ayırma, peygamberden uzaklaştırma çabaları var. Peygambersiz sünnetsiz din isteniyor. Halbuki sünnet Kur’an’ın anlaşılması ve yaşanması için şarttır. Ne diyorlar “Bize Kur’an yeter.” ,”Kur’an Müslümanlığı istiyoruz.”

Sünnet Kur’an’dan sonra İslam’ın ikinci kaynağıdır.

 “İslam peygamberi vazifesini yapmıştır. O’nun görevi bitmiştir.”diyorlar.Allah Rasülü Ahir zaman peygamberidir. Kıyamete kadar O’nun hükmü geçerlidir.

O, Arapların peygamberidir, deniyor. İslam peygamberi Araplara inmiştir. Ama o, bütün insanlığa inmiş, Rasulüs-Sekaleyn’dir. 

İslamı yaşayamayanların bir tuzağı da ılımlı İslamdır. Yani inanacaksın ama yaşamıyacaksın. Bu şeytanın isteğidir. Bu misyoner oyunudur. 

İslam, Allah tarafından gönderilen hiçbir değişikliğe uğramamış, kıyamet dinidir. Kur’an’da:

  • “Allah katında din islamdır.”(Al-i İmran: 19 )
  • “Kim islamdan başka bir din ararsa, ondan o din asla kabul edilmeyecektir.” (Age: 85 )
  • “Din olarak İslam’ı seçtim.” (Maida: 3) buyuruyor Cenab-ı Allah.

İslam tektir. Başka bir din yoktur. Din değiştirilemez. Ona göre, buna göre din olmaz. Ayrıca düşünceler, istekler, bid’atlar din haline getirilemez.

Ilımlı İslam diyenler, samimi, İslamı yaşayan kimseler değildir.

Din, bizim istek ve arzularımıza göre düzenlenemez. Öyle dinde olmaz. Çağa göre din değişmez. Ya inanırsın yada inanmazsın. Kula düşen budur. Dinin kurallarını Cenab-ı Allah koyar.

İslam üzerinde oynanan oyunlara karşı Müslümanların uyanık olması lâzım. İslam dini, Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi aslından uzaklaştırılmak isteniyor. İmani açıdan dine müdahale insanı dinden, imandan eder.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir