İSLAM BASKI ZORLUK DİNİ DEĞİLDİR

İslam’ın en kolay ve en hızlı yayılan din olmasının sebeplerinden biri, İslam dininin baskıcı ve zorluk dini olmayışıdır.

-Bazıları, din düşmanlığı cephesinde yer alanlar veya misyonerlik yapanlar: “Ben Müslümandım, tatmin olmadım vazgeçtim” dibi ifadelerle başkaları üzerinde etki yapmaya çalışmaktadırlar.   -Bazı bölgelerde “Siz daha önce hıristiyandınız, sizi zorla Müslüman yaptılar, aslınıza dönün” şeklinde propaganda yapılmaktadır. 

              İslam da asla zorlama yoktur. Zorla baskı ile iman olunmaz.

İslam da hür irade ile inanılır. 

            Kur’an da: “Senin dinin sana, benim dinim bana” denir.

 İslam yeryüzünde kılıç zoru ile yayılmamıştır. Fethedilen yerlerde bile kimsenin dinine, imanına, ibadetine karışılmamıştır.   Yavuz Sultan Selim, Anadolu da ki bazı Hıristiyan grupları İslamlaştırmak istemiş Şeyhül İslam Ali Cemali şiddetle karşı çıkmıştır. 

 İslam, gösterdiği hoşgörü, müsamaha, uyguladığı adalet sayesinde yayılmıştır. 

 Çeşmelerinden Türk atlarının su içmesini isteyenler, ülkelerinde Türk sarığı görmek isteyenler, Türk iradesini tercih edenler bunun ispatıdır. 

 Bugün İslam bütün dünya da yayılırken ardında misyoner orduları ile ve ellerinde nasıl kılıç yoksa dünde yoktu.   -İslam şiddet, terör dini değil, şefkat, merhamet dinidir.

            Kur’an da: “Dinde zorlama yoktur” 

 Hz. Peygamber de: “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” 

 Gene bir hadiste: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” Denmiştir.

 İslam, insanı kadın erkek, köle efendi herkesi insan kabul etmiş, kutsal ilan etmiştir. İnsana ait mal, can, ırz, namus her şeyinin kutsal olduğunu kabul etmiştir. 

 İnsana yönelik iftirayı, gıybeti hakir görmeyi günah saymıştır. Gasp, tecavüzün zulüm gibi yakışıksız olan davranışları haram ve günah ilan etmiştir.

 İslam, bazılarının iddia ettiği gibi kaba kuvvetle, ordu gücü ile ve silah zoru ile yayılmamıştır. Hıristiyanlık gibi büyük paralarda harcanmamıştır. Kanda dökmemiştir.   İslam, gösterilen tolerans sağladığı sükûn, Müslümanların Kur’an ve Sünnet çizgisinde gösterdikleri olgun davranışlar sayesinde gönülleri fethederek yayılmıştır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir