DÜNYA İLE İMTİHANDAYIZ

Cenabı Allah bizi yaratmış, dünyayı ve dünya nimetlerini de yaratmış, Onunla bizi imtihana tabi tutmuş. Bakalım dünyaya meyledip, ahreti unutacak mı yoksa dünya ile ahreti mi kazanacak demiş.

Bazılarına az vermiş, isyan mı edecek bazılarına çok vermiş, şükür mü edecek, yoksa şımarıp, gururlanıp isyan mı edecek.

Peygamber göndermiş, kitap göndermiş, dünya ve ahiret dengesini kurmamızı tavsiye etmiştir. Buyurmuştur ki;

 • “Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik ettiği gibi, sende iyilik et. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma, doğrusu Allah fesat çıkaranları sevmez” (Kasas: 77)

Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersen ahirette onu biçeceksin. Demek ki, dünya ahireti kazanmak için vasıtadır.

Kur’an’da Rabbimiz bize bir dua öğretiyor: “Rabbim, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru.” (Bakara: 201)

Dünya, Kur’an’ın ifadesiyle oyun ve eğlenceden ibarettir. Bir müddet eğlenilir sonra da asıl insanın yeri olan kabre göçer.

Ömür, sayılı günlerden ibarettir. Peygamberimizin emrine göre “dünyada garip bir yolcu gibi olunacaktır.” Peygamberimiz(S.A.V) şöyle buyuruyor:

 • “İnsana ait üç şey vardır:
 • Yiyip tükettiği,
 • Giyip eskittiği,
 • Sadaka olarak verip, ahiret azığı yaptığı.”

 Bir hadislerinde de insan ölünce onu üç şey takip eder.

 1. “Malı, gözünü kapadı mı onu terk eder,
 2. Yakınları, mezar kapısından geri döner, 3.   Ameli onunla yola devam eder.”

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor:

 • “İnsan, imtihandan geçirilmeden iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar.” (Ankebut: 2)
 • “Dünya hayatı, bir oyun ve eğlenceden ibarettir…” (Enam:32)
 • “Kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona dilediğimiz kadar hemen dünyada veririz. Sonrada onu kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme sokarız.” (İsra: 18) 
 • “Mallarınız, çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah’ın yanındadır.” (Tegabün: 15 )
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir