Niçin tövbe edilir?

Günahsız kul olmaz. Günahsızım” demek en büyük günahlardandır.

İnsanın nefsi ve yeminli olan şeytan her an insanı günaha sürüklemek için fırsat kollar. Onun için her insan bildiği ve bilemediği kusurlarından dolayı Cenab-ı Allah’a her an tövbe istiğfar etmelidir. Çünkü hatasız, günahsız kul olmaz. Öyle ise günah işleyen her kes günahına tövbe etmelidir.

İsa peygamber bir topluluk görür. Hepsinin elinde taş bir günahkarı recmedeceklerdir. Hz. İsa onlara “ilk taşı hiç günahı olmayanınız atsın” deyince her bireri ellerindeki taşı bırakıp dağılır.

Peygamberimiz zamanın da mescitte tövbe sütunu vardı. Hata işleyen kişi kendini o sütuna bağlar, af edildiğini hissedinceye kadar tövbe ederdi.

Bir Allah dostuna:

-İnsanları helak eden şey nedir derler.

Allah dostu şu cevabı verir:

-Tövbe ederim diye günah işleyip, tövbeyi geciktirmeleridir” der.

Bakın Allah Resulü ne diyor.

“Her günahın ardından mutlaka hemen tövbe edin” (Ramuz:25/11)

Günah tövbe edilmezse, günahın ardından başka günahlar gelir.

“Onları mutlaka saptıracağım” (Nisa:19) diyen şeytan, onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir” (Nisa.120) buyurarak Allah bizi uyarmıştır.

Peygamber (as):

“Hata edenlerin en hayırlısı günahlarına tövbe edendir” buyurmuştur. (Büyük Hadis Kulliyatı: 5/332)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir