Kur’an’dan dua örnekleri

Cenab-ı Allah’ın bize öğrettiği dualar:

Euzubillahimineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

“Rabbimiz bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğun kimselerin yolunu: gazaba uğrayan yarın ve sapmışların yolunu değil!” amin. (Fatiha Suresi:6-7)

**

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara:201)

**

“Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir nesil çıkar..” (Bakara:201)

**

“Rabbimiz! Unutursak, hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!” (Bakara:286)

**

“Rabbimiz! Bizi doğru ola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.” (Al-i İmran:8)

**

“Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru!” (Al-i İmran:16)

**

“Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver. Müslüman olarak canımızı al!” (A’raf:126)

**

“Ey Rabbimiz! Beni Müslüman olarak canımı al. Ve beni Salihler arasına kat!” (Yusuf:101)

**

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim duamı kabul eyle.” (İbrahim:40)

**

“Ey Rabbimiz! Hesap sorulacağı gün beni, ana babamı ve bütün mü’minleri bağışla!” (İbrahim:41)

**

Ana babamız için: “Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et!” (isra:24)

**

“Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bizi bu durumdan bir kurtuluş yolu hazırla!” (Kehf:10)

**

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok merhametli ve şefkatlisin” (Haşr:10)

**

“Rabbim, bağışla ve merhamet et. Rabbim, sen merhametlilerin en merhametlisisin” (mü’minun:118)

**

“Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi  takva sahiplerine önder kıl!” (Furkan.74)

**

“De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım” (Felak suresi)

**

“De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların hakimine ve insanların ilahına sığınırım” (Nas Suresi)

**

Bu dualar kabul edilmiş dualardır. Rabbimiz bizim de böyle dua etmemizi istiyor.

Rabbim mü ‘minin sevdiklerine mü ‘minin müminlere yaptığı yapacağı duaları kabul etsin inşallah.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir