İSLAM’DA RÖNESANS – İSLAM’DA REFORM OLUR MU?

Reform ve  Rönesans kelimeleri, ilk bakışta güzel manalara geliyor gibi ama, İslam’da Reform, İslam’da Rönesans denilince bir soğuk rüzgar esiyor.

Müslümanlar için İslam üstün bir değerdir. İslam, tamamen vahye dayalı bir dindir. Bugüne kadar vahyin dışında, İslam’da herhangi bir şey mevcut olmamıştır. İslam Dini, Allah tarafından kemale erdirilmiştir (Miada:3) Hz. Peygamber, Hatem’ül Enbiya’dır. (Ahzab:40) Peygamber (SAV), Arafat „ta tebliğ görevini tamamlamıştır. Yani İslam tam olarak tebliğ edilmiş, eksik bir şey kalmamıştır. Bunu için İslam’a müdahale olamaz. İslam’da yeniliğe ve değişikliğe de ihtiyaç yoktur. Ayrıca bizim dine şekil verme yetkimiz de yoktur. Mesela; Anayasayı değiştirirsiniz. Onu yapanlar değiştirir. Ama dinin kurallarını biz koymadık ki biz değiştirelim. Eğer dinde değişme olursa, o zaman dünyanın sonu gelmiş demektir. Çünkü İslam kıyamet dinidir.

Eğer İslam, Allah’tan geldiği gibi korunamamış olsaydı, işte o zaman iyileştirme söz konusu olabilirdi. Ayrıca dini değiştirip; “Şuna göre, buna göre yaşayacaksın” demek, baskı uygulamak olur. İnanç hürriyeti ortadan kalkmış olur.

Reform ve Rönesans’ın kısaca manası, yeniden şekillendirmek demektir. Bunu İslam için düşünürsek, bizim Allah’ın dinini şekillendirmeye yetkimiz yoktur. Bize düşen, ya aynen kabul edip yaşamak veya kabul etmemektir. Efendim ben İslam’da yenilik yapacağım demek, kendimize göre din icat etmek olur ki, buna da kimsenin yetkisi yoktur.

Dinde iyileştirme olayı, aslından uzaklaşan ve insanlar üzerinde baskı uygulayan, kutsal kitabı bozulup, insanlar tarafından değişik değişik yazılan Hıristiyanlık dininde olmuştur.

Şimdi soralım: Dinde reform, ama hangi dinde? Bunu iyi anlamak ve iyi anlatmak

lazım.

Bir de Hıristiyanlıktaki mezheplerle, İslam’daki mezhepleri, ayrıca hak mezheplerle sapık olanlarını birbirinden ayırmak, sapla samanı birbirine karıştırmamak gerekir.  

Şunu çok iyi bilmek gerekir ki, İslam Dini bozulmamıştır. İslam’a hurafe de karışmamıştır. İslam, mezarlık dini haline de gelmemiştir. İslam Allah’ın gönderdiği Allah Resulünün tebliğ ettiği şekliyle ortadadır. İnsanımızın bazılarının din anlayışı değiştiyse, bazıları da dini öğrenememiş veya din onlara doğru bir şekilde öğretilememiş ise bunda İslam’ın ne suçu vardır?  

İyileştirilmeye İslam’ın değil, insanımızın ihtiyacı vardır. Rönesans, Reform, İslam’da değil, insanımızın kafasında, hayatında düşünülürse doğru olur.  

Kısaca peygamberin bile görevi, dini aynen tebliğdir. Reform ve Rönesans dini aslından uzaklaştırmak demektir. İslam bozulmamış, Kur’ an bozulmamıştır ki, neyini düzelteceksiniz?..

Böyle bir din, tartışılmaz, yaşanır. Bu da herkese nasip olmuyor işte.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir