Kur’an’da peygamberlerin duası

Kur’an’da peygamberlerin şöyle dua ettikleri bildirilmiştir.

Hz. Adem ile Hz. Havva’nın duası:

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet etmezsen en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. (A’raf:23)

**

Hz. Nuh’un duası:

“Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma” (Nuh:26)

“Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız, nankör insanlar yetiştirirler.” (Nuh:27)

“Rabbim! Beni, anamı, babamı, iman etmiş olanları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını arttır.” (Nuh:28)

**

Hz. Lût’un duası:

“Ya Rabbi! Fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım eyle!” (Ankebut:30)

**

Hz. İbrahim’in duası:

“Ya Rabbi! İnsanların diriltilecekleri gün  beni mahcup etme!” (Şuara:87)

**

“Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder.” (Bakara:129)

**

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namazı, devamlı kılanlardan eyle!

“Rabbim! Hesap günü, beni anamı babamı ve bütün mü’minleri bağışla!” (İbrahim:40-41)

**

Hz. Yusuf’un duası:

“Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak canımı al ve beni Salihler arasına kat!” (Yusuf:101)

**

Hz. Süleyman’ın duası:

“Ey Rabbim! Beni gerek bana gerekse ana babama nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl rahmetinle beni iyi kulların arasına kat!” (Neml:19)

**

Hz. Eyüp’ün duası:

“Ya Rabbi! Bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin” (Enbiya:83)

**

Hz. Yunus’un duası:

“Rabbim! Senden başka hiçbir Tanrı yoktur. Seni tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum.” (Enbiya:87)

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yunus peygamberin balığın karnında yaptığıyla ilahe ille ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” duasını yapan her Müslümanın duasını kabul eder.” (Tirmizi Deavat.85)

**

Hz. Musa’nın duaları:

“Ya Rabbi! Ben kendime yazık ettim. Beni af et!”(Kasas:16)

“Sensin bizim Mevla’mız, affet bizi, merhamet eyle, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın” (A’raf:155)

“Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk.” (A’raf:156)

**

Hz. Muhammed (sav)ın dualarından:

“Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliliği de aşikarı da bilen Allah! Kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin.” (Zümer:46)

**

“Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım O’na güvenirim O, yüce arşın sahibidir.” (Tövbe:129)

**

“Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (isra:80)

**

“Allah’ım! senden rahmetini ve mağfiretine mucip olacak işleri isterim.” (R. Salihın:1522)

“Ya zel Celal-i ve’l ikram” duasını devam edin” (R. Salihın:1520)

**

“Allah’ım! Bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koştuğumdan dolayı da affını  dilerim.” (Buhari)

**

“Allah’ım senden hidayet, takva ve hidayet isterim.” (R. Salihın:1497)

**

“Allah’ım! Beni affet. Beni esirge, doğru yola ilet. Bana afiyet ver. Helalinden beni rızıklandır.” (R. Salihın:1498)

**

“Allah’ım! Rahmetini umarım. Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma, bütün işlerimi düzelt, senden başka ilah yoktur.” (Ebu Davut, Edep:5090)

**

“Allah’ım! Borç altında kalmaktan ve dünyanın galebe tasallutundan sana sığınırım.” (R. Salihin:1503)

**

“Allah’ım fena huy ve amellerden, nefsimim kötü arzularından sana sığınırım” (R. Salihin:1511)

**

“Allah’ım! Kulağımın, gözümün, kalbimin, dilimin ve tenasül uzvumun şerrinden sana sığınırım:” (R. Salihin:1512)

**

“Allah’ım! Bana olan nimetinin son bulmasından, lütfettiğin esenliğin değişmesinden, cezanın aniden gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım” (Müslim, Rikak:96)

**

“Ey kalpleri halden hale çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl” (Tirmizi, kader:7)

“Allah’ım, beni utandıracak davranışlardan sana sığınırım. Benim mahvıma sebep olacak arkadaştan sana sığınırım. Beni oyalayıp gaflete sokacak amelden sana sığınırım. Seni anmayı unutturacak fakirlikten ve azdıracak zenginlikten sana sığınırım”

“Allah’ım, yarattıklarının şerrinden, gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnesinin şerrinden sana sığınırım.”

“Allah’ım! Bana ölümü de ölümden sonrasını da bereketli kıl!” (Tabarani)

**

“Allah’ım! Ben kendimi çok yazık ettim günahları senden başkası bağışlayamaz. Beni katından bir af ile bağışla ve bana merhamet et. Zira sen çok bağışlayan çok esirgeyensin.” (Buhari, Deavat:17)

**

“Allah’ım! Günahımı bilgisizliğimden dolayı yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediklerimi ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla, Allah’ım! Ciddi ve şaka yolu ile yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı af eyle!” (Müslim, zikir:70)

**

“Allah’ım” Beni bağışla, bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver” (Müslim, zikir:35)

**

Peygamber (as) çok dua ederdi. Hepsini ezberleyemiyoruz diyenlere Allah Resulü: “Ey Allah’ım! Peygamberimin senden dilediği hayırları dilerim. Onun senden sana sığındığı şeylerden sana sığınırım. Yardımcı ancak sensin. Bütün arzular sana ulaşır. Günahlar dan dönüş ve tâata olan güç de ancak Allah’ın yardımı iledir” deyin. (Tirmizi Deâvat.89) buyurmuştur.

“Ey Allah’ım! Beni ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.”

“Allah’ım! Kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.” (Tirmizi, Deavat:126)

**

“Allah’ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda beni hataya düşmekten koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Ahiretimi kazanmamı yardım et. Hayatta daha çok hayır yapmamı sağla. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et.” (Müslim, zikir:71)

**

“Allah’ım aklımın zevalinden ve kötü arkadaştan sana sığınırım” (R.Salihın:1513)

**

“Bir kimseye üzüntü, hastalık ve şiddet isabet ederse: “Allah’ü Rabbi la şerikeleh” derse ondan kurtulur.” (Ramuz:404/5)

**

“Allahümme ecirna minennar” (Allah’ım beni ateşten koru” (Ebu Davut, edep:101)

**

Abdullah b. Kays’a Allah Resulü:

-Sana cennet hazinelerinden bir hazine göstereyim mi? der.

-Evet ya Resulüllah deyince:

-Lâ havle velâ kuvvete illa billah (güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur “ buyurur. (Müslim zikir:2704)

**

Allah Resulünün en çok okuduğu dua “Rabbena” duasıydı. (Ramuz:543/1)

Devamlı Felâk ve Nâs surelerini okurdu. (Ramuz:551/2)

Her hangi bir rahatsızlık hissettiğinde Felâk, Nâs surelerini okurdu.” (Ramuz: 525/11)

Bu dualar, peygamber (as)ın yaptığı ve bize öğrettiği dualardandır.

Cenab-ı Allah’a yalvarmalarımız Hz. Peygamber’in ifadeleri ile olursa, Allah’ın merhamet kapıları daha çabuk açılacaktır.

Bela ve musibetlerin eksik olmadığı şu günlerde duaya sarılmalıyız.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Dua, belayı karşılar” (Ramuz:207/16)

“Duanın inan inmeyen belaya faydası vardır.” (Ramuz:97/10)

Ya Rabbi! Sevgili peygamberimiz senden ne istediyse biz de onu isteriz, nelerden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınırız, nelerden korunmak istediyse, bizde onlardan korunmak isteriz.

Rabbim! Bize acı, duamızı kabul et, sen bizim Mevla’mızsın.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir