İslam’dan neden korkuyorlar?

Atalarımız: “İnsan bilmediğinin düşmanıdır?  Demişlerdir.

Peygamber (as)a Peygamberlik gelince bazıları O’na inanmadılar. Çünkü bilmiyorlardı. Mesela Ömer; eşeğim Müslüman olsa ben Müslüman olmam” demişti. Ama ne zaman ki gördü, öğrendi kendisi gelip Müslüman oldu.

Bazıları da İslam yaşayışlarına menfaatlerine uymadığı için Müslüman olmamıştı.

Bugünde bu iki sebep geçerli olmakla beraber. Kendi dinlerinin yok olması, insanların İslam’a yönelmeleridir. Bugün dışarda camilere yapılan saldırılar, Müslümanların katledilmesi bunun delilidir.

Kapitalist batı varlığını sürdürebilmek için İslam ve Müslüman korkusunu ortaya atmıştır.

Batı, İslam’ı irtica ve terör dini ilan ederek Hıristiyanlığın ve kilesinin varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Batı insanını İslam’dan ve Müslümanlardan uzak tutuyor ki, Hıristiyanlığın tatmin etmediği kimseler Müslüman olmasın, İslam yayılmasın.

Ayrıca İslam ülkelerini çeşitli sebeplerle bölüyor, birbirine düşürüyor ve meşgul ediyor ki, Müslümanlar güçlenmesin.

Batının bu tutumunu oraya giden Müslümanların İslam’ı iyi temsil etmemesi ve tebliğ görevini yapmamaları güçlendirmektedir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir