Terörü İslam Önler

Terörle din bağdaşmaz. Bazı yayın ve basın organlarında İslam’la terörün bağdaştırılması kasıtlı bir harekettir. Müslümanları rencide ettiği için de çok üzücüdür.

İslam dini barış dinidir, terörü reddeder. Terörist,İslam’ın Müslüman tarifine uymaz. Kur’an’da :

“Ey iman edenler: Topyekün barışa girin, barış içinde yaşayın, Şeytanın ardından gitmeyin, şeytana tabi olmayın.” (Bakara:208) talimatı verilmiştir. İslam, dil, din, renk, kültür, ırk gibi bütün farklılıklara rağmen barış emreder. sataşmalara karşı bile susmayı emreder. Mecbur kalmadıkça  karşı taraf savaş açmadıkça savaşı bile yasaklar. İslam adına bazılarının yaptığı yanlışlıklara, İslam’ın izni yoktur.

İslam’da her şey sevgi üzerine oturtulmuştur. İslam sevgi ve hoşgörü dinidir. İslam’da kaba ve sertliğe yer verilmemiştir. Terörü İslam’da aramak yanlıştır. Zira İslam, terör yanlısı bir din değildir. İslam’ı doğru bir şekilde bilen ve doğru bir şekilde inanan bir kimsenin değil terörist olması, o kimsenin karıncayı incitmesi bile düşünülemez.

İslam’da faydalı olmak esastır. Hz. Peygamber: “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok yardımcı olandır” buyurmuştur.

İslam’da faydalı olmak, yardımcı olmak esastır. Şaka dahi olsa korkutmak yasaktır. İzdiham varsa, Hac’da başkalarını incitmemek için Kutsal taş Hacer’ul- Esved bile öpülmez.

İslam’da hedef Allah rızasıdır. Halka hizmet, Hak’ka hizmettir. İnsanlar birbirini sevecektir, yardım edecektir, dayanışma içinde olacaktır, sadece sevinçler değil üzüntüler de paylaşılacaktır. Düşmanlığı arttıracak duygu, düşünce ve sözler yasaktır, günahtır.

İslam’da kötü insan için, meleklerin bile lanet ettiği bildirilmiştir. İslam’da haksız yere kan döken, etrafına korku veren teröristin cenaze namazı kılınmaz.

Şiddetin, terörün ilacı dindir. Amerika’da okullarda artan teröre karşı okul duvarlarına dini ibareler ve kutsal kitaptan alınmış emirler asılması temsilciler meclisinde kabul edilmiştir (19 Haz. l999, Sağduyu Ga.)

Din duygusu taşımayanın kötülüğe yönelmesi, kötü alışkanlıklar edinmesi tabiidir. Bu bakımdan ilim adamları şiddete, teröre karşı dini, din eğitimini ve dinin vereceği huzuru önermektedirler. Düne kadar “Din afyondur” diyenler bile dinin ilaç, dinin vitamin olduğunu kabul etmişlerdir.

Din, toplum için büyük ihtiyaçtır. Bugün Amerika’da ve Avrupa’nın bütün ülkelerinde din eğitimi vardır. Din eğitimi anaokullarında başlar. Diğer dinlere bağlı olanlara da bu hakkı vermişlerdir. Din eğitimi vermeyenlere; ya sen eğit, yada bırak biz eğitelim, çünkü dinsiz insan olmaz demektedirler.

Din eğitimi ferdi ve toplumu geliştirir, insanları yararlı hale getirir. Dinsiz eğitim, insanı acımasız hale getirir, maddeci, egoist yapar. Birbirini düşünen, birbirini seven ve dayanışmacı, birbirleri için fedakarlıktan kaçınmayan bir toplum için dine özel önem verilmelidir. Din eğitimi görmeyen toplum birbirine acı verir.

Laf olsun diye değil, din eğitimi yeterli seviyede verilmelidir. Doğru ve ehil kimseler tarafından verilmelidir. Hatta bütün dinler etraflıca öğretilmelidir. Çünkü ahlaksızlıkların ve yanlışlıkların temelinde bilgisizlik yatmaktadır.

Din, her türlü iyiliğin, güzelliğin ve ahlakın kaynağıdır.

Sonuç:

Dinsizliğin akıbeti kötüdür. Çünkü; dönüş Allah’adır. Ölmemek, Allah’a hesap vermemek mümkün değildir. Bir kabadayı: “Azrail’i bir elime geçirsem, ona yapacağımı bilirim” dediği gün tuvalette öldü kaldı da kapıyı kırarak çıkarabildiler. O Azrail’i eline geçirmeden, Azrail onu eline geçirmişti.

“Allah’ı Amerika’ya, Peygamberi Arabistan’a kovduk” deyip, bir Allah dostunu döven haddini bilmez, atının ürkmesiyle pazaryerindeki kasapların sığırları taktığı çengele boğazından takılarak feci bir ölümle ölmüştür.  

Dinsiz yaşayan dinsiz ölür. Hz. Peygamber: “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öylece haşrolunursunuz” buyurarak ölümün ve ölüm ötesinin dünyadaki hayata bağlı olduğunu bildirmiştir.

Rusya, Allahsızlık okulları kurdu, ateist insanlar yetiştirdi, her vesile ile dine karşı çıktı ve yıllarca Allah’la savaştı, sonunda Rus İmparatorluğu darmadağın oldu. Bugün yapılan araştırmalara göre Rus halkının %65’i dine yönelmiştir.

“Korkunun ecele faydası yoktur” derler. İslam’ın önünü kesmek, Müslümanları sindirmek için din düşmanlığı yapmaya gerek yoktur. Din Allah’ındır. Bugüne kadar hep onun dediği olmuştur. Bundan sonra da O’nun dediği olacaktır. Bizi O yaratmıştır, rızıklandıran O’dur. Bizi öldürecek, sonra diriltip hesap soracak O’dur.

Şair şöyle demiştir:  

“Dinin yoksa neyin vardır?  

Var tabutun kendin kaldır.

Din dayanktır, Hak’tan kula,  

Dinsiz adam heder ola”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir