İslami Terör Olmaz

 Terör, terördür. Terörün dinlisi, dinsizi olmaz. Hele İslamisi hiç olmaz. İslam ile terörü yan yana düşünmek büyük hatadır. Çünkü işin içinde yalan var, iftira var ve kasıt vardır.

IRA için Katolik terörü deniyor mu? Olmaz.öyleyse islami terör de olmaz. İslam’ın terörle organik bir bağı da yoktur. İslami terör ifadesi, incitici ve rahatsız edici bir ifadedir.

Terörün dini olmaz. Müslüman’ım diyen bir kimse bu ifadeyi kullanmamalıdır. Çünkü dinine hakaret etmiş olur. Terörün başına İslam’ı getirmek olmaz. İslam terörü onaylayan bir din değildir. İslam terörün hiç bir şekline cevaz vermez. İslami terör demek, İslam’ın emrettiği terör demektir. İslam terörü emretmediğine göre bu ifade yanlıştır. İslam, her vesile ile terörü yasaklar, kınar ve lanetler. İslam, kırmayı değil, yapmayı, yapıcı olmayı, öldürmeyi değil, kurtarmayı emreder. Bunun için Müslüman, terörist olmaz. İslam Peygamberi: “Sizden biri başkasına silahı ile işarette bulunmasın” talimatını vermiştir.

Müslüman terörist olamaz. Çünkü İslam’da cinayet,şirkle eşdeğerde tutulmuştur. İslam’da cinayet, en büyük günahlardan olduğu bildirilmiştir. Böyle olunca terör ile İslam’ı yan yana getirmek, kasıtlı bir davranıştır. Bazılarının yaptığı yanlışlıklardan dolayı İslam ve Müslümanlar sorumlu tutulamaz.

İslam, herkesin iyi insan olmasını ister. İslam, barış dinidir. İnsan  kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle ve bütün insanlarla barışık yaşayacaktır.

İslam Peygamberi, Müslüman’ı tarif ederken elinden dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir, diye tarif etmiştir.

İslam Peygamberi, rahmet Peygamberdir. O kendisine zarar verenleri bile affetmiştir. Bir  hadislerinde: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” buyurmuştur.

İslam’ı şiddet dini olarak göstermeye kimsenin hakkı yoktur.Aksi halde haksızlık olur. Son günlerde mesaj veren bir olay olmuştur. Onu size nakledeyim:

İngiltere Müslümanları Konseyi, terörün İslam la bağdaştırılmaması konusunda İngiliz makamlarına başvurmuş ve polisle anlaşma yapmıştır. İngiliz polisi, İslami terör terimini kullanmama kararı almıştır. Geçmiş kayıtlardan da “İslami Terör” ifadesini çıkarmayı kabul etmiştir. Bunun üzerine Müslümanların temsilcisi bir açıklama yapmış, İslami hırsızlık gibi İslami terör olmaz. Hıristiyan terörü denir mi?demiştir. (2.2.2000 zaman)

“İslami terör” ifadesini art niyetli, İslam’ın önünü kesmek isteyen kimseler kullanmaktadır. Müslümanları incitmek için bazı yayın basın organları ısrarla kullanmaktadır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir