İSLAM YERYÜZÜNDE YAYILAN TEK DİNDİR

İslam dininden önce o devrin insanının durumuna ve ihtiyaçlarına cevap verecek dinler ve peygamberler gelmiştir ki bu belirli zaman için belirli çevreler içindir.

Bir dinin hükmü bitmeden başka bir din gelmemiştir. Bir din bozulmuş, hükmü kaldırılmış diğer din öyle gönderilmiştir. 

En son Hıristiyanlık dininin bozulması ile hükmü kalkmamış Cenab-ı Allah İslam Dinini göndermiştir.

İslam son dindir. Hak dindir. İslam’dan başka dinde gelmeyecektir. 

Kur’an da: 

-“Doğrusu Allah katında makbul olan din, İslam’dır” (Al-i

İmara:19)

-“Kim İslam’dan başka bir din ararsa o din kabul edilmeyecektir.” (Al-i İmran:85)

-“Bugün sizin dininizi tamamladım, nimetimi de tamamladım.

Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.” (Maide:3)  Kur’an son kitaptır. 

İslam Peygamberi son Peygamber, Hatemül Enbiyadır.

İslam, bütün insanlığa inmiş son dindir. Allah “dininizi tamamladım” diyor. 

İslam, kıyamet dinidir. Yani kıyamete kadar başka bir dine ihtiyaç duyulmayacak ve başka bir dinde gelmeyecektir. Cenab-ı Allah bu dini koruyacaktır. Bu Allah’ın vadidir. 

Kur’an da:

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saf:8) Bugüne kadar nasıl hiçbir şey olmadıysa bundan sonra da olmayacaktır. 

Bugüne kadar İslam, çağın gerisinde kalmamış, çağları ardında sürüklemiştir. İlimle, gelişmelerle asla çatışmamıştır. İslam, yalanda çıkmamıştır. İslam, ilmin gelişmesiyle daha da iyi anlaşılmıştır. 

İslam dini, insan mizacına en uygun tek dindir. Bugün yeryüzünde hala kendi elleriyle yaptıkları putlara tapanlar, cine-şeytanaruhlara tapanlar, ineğe, keçiye, fareye, tavşana, çekirgeye hatta tenasül organına tapanların bulunduğu düşünülecek olursa, İslam dininin insanlık için ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.  İslam, insan yararına bir dindir. İnsanlık kıyamete kadar İslam’a ve İslam’ın vereceği huzura muhtaçtır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir