İSLAM YAYILIYOR

            Değerli okuyucularım!

            Allah’ın selâmı üzerinize olsun. Batı çirkin yüzünü bir daha gösterdi.

            Programa başlamadan, Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (sav)’e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

            Batı dünyası, İslâm dini yayıldıkça hırçınlaşıyor, vahşileşiyor: İslâm’a, İslâm peygamberine, kur’an’a, camiye ve müslümanlara çirkin, iğrenç saldırılarda bulunuyor.

            İslâm aleyhinde Kur’an, peygamber (as) aleyhin de yazılar yazılıyor, çirkin karikatürler çiziliyor. Domuzun üzerine Muhammed yazılıyor. Camilere domuz kafaları bırakılıyor. Çirkin yazılar yazılıyor ve camiler yakılıyor. İşte medeni (1) Avrupa bu.

            Peygamber (as)’a hakaret eden filimler çevriliyor. Papaz Kur’an yakıyor. İşte saygısız AB+ABD. bu.

            Bütün bu çirkin saldırıları ve fitne hareketlerini Batılılar, Amerikalılar seyrediyor ve alkışlıyor. Tarih boyunca İslam ülkelerindeki fitne hareketlerini batı, Amerika ve yahudiler çıkarmamışlardır.

            Bugüne kadar İslam ülkelerinden başka dinlere, başkalarının inancına, kitabına, mabedine ve peygamberine hiçbir hakaret ve saldırı olmamıştır. İman esaslarında bütün kitaplara ve bütün peygamberlere inanırız, severiz, saygı duyarız. Asla hakaret etmeyiz.

            Biz, İsa peygamberi, Musa peygamberi incitmeyi küfür sebebi sayarız.

            Teslisle, Aforozla, Vaftizle alay etmeyiz.

            Erkekle erkeğin nikahını kıyan, taciz, tecavüzlerde buluna papazların sapıklığını dilimize dolayıp durmayız.

            Haçlıların, din adına yaptıkları zulmü, vahşeti, hıristiyanlığa mâl etmeyiz. Dinlere, inançlara saygısızlık etmeyiz. Bütün peygamberlere, bütün kitaplara iman, iman esaslarındandır.

            Batı’nın Amerika’nın ve siyonizmin peygamber (as)’a, dinimize, Kuran’ımıza yaptığı edepsizlik, hiçbir zaman fikir özgürlüğü ve eleştiri hürriyeti olarak kabul edilemez. Onun için bugün İslâm âlemi ayaktadır.

            Her inanç gurubunun, inancına yönelik saldırılara karşı koyma hakkı vardır. Müslümanlarda inanç değerlerine yapılan çirkin saldırılara karşı elbette savunacaktır. Fakat öldürmek, kırıp yığmak dinimizin hoş görmediği bir davranıştır. Bundan Muhammed (as) razı olmaz.

            İnancımıza Kuran’ımıza, Peygamberimize yapılan çirkin saldırıları şahsım, radyo personeli ve radyo dinleyicileri olarak şiddetle kınıyoruz. Sözde medeni, hıristiyan alemini, insanlığa ve medeniyete davet ediyoruz.

            İSLAM YAYILIYOR

            (Bugün dünya İslâmi Nasıl tanıyor?)

            Bütün dünya ülkelerinde İslâm’ın kabul görmesi, Müslüman olanların sayısının her geçen gün artması, İslam düşmanlarını harekete geçirmiş, tedbir almaya, iftiralar atmaya yöneltmiştir.

            Müslümanlar, dünyaya barbar, terörist olarak, İslâm, çağdışı bir din olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. İslam’ı kötü tanıtmak için iftiralar uydurulmakta. Kur’an’a, peygambere alçakça saldırılar yapılmaktadır.

            Bu durumda, İslam’ı merak edenler, İslâm’ı araştırmaya başlayınca, müslüman olmaktadır. İftira, korku, baskı İslâm’a yönelmeye neden olmuştur.

            Teslime Nesrin İslâm’a iftiralar yağdıran bir kitap yazdı. Kendi köyü toptan, ayrıca 3000 İngiliz kadınının müslüman olmasına neden oldu.

            Güneş balcıkla sıvanmıyor…

            Şu bir gerçek ki, İslâm’a saldıran kaybediyor. Allahsız Rus İmparatorluğu parçalanmış dağılmıştır. Bizde de dine cephe alan kişiler, siyasiler büyümemiş hep küçülmüştür.

            Salman Rüştünün yazıp çizdikleri, Batıda İslâm’a, kur’an’a ve peygamber (as)’a yaptıkları saldırı, İslam’ın daha da yayılmasına neden olacaktır, olmaktadır.

            Batının İslam düşmanlığına birkaç örnek:

            – İslâmî gelişmenin önüne geçebilmek için Batı, Dine karşı Laikliği ve Kemalizmi öne sürmüş ve bu görevi Mason localarına vermiştir.

            – Haclı ordularının yerine misyoner orduları kurulmuştur. Barış gönüllüsü adı ile Anadolu âdeta işgal edilmiştir. Misyonerler cirit atmaktadır.

            – Türkiye’de İslâm’ın, Kur’an’ın öğrenilmemesi için Ezân yasaklandı. Kur’an öğrenmek öğretmek suç sayıldı. Çeşmeler deki besmeleler bile kazındı.

            Müslümanları rencide etmek için; irtica, mürteci, gerici sıfatları uyduruldu.

            – İslam’a terör dini diyebilmek ve böyle kabul ettirebilmek için terörle İslam, terörle Muhammed (as) birlikte anıldı. Amerikalı rahip Jery Falwell peygamberimize vahşi insan, savaş adamı ve terörist dedi. (14-10-2002 Zaman)

            – Amerikalı Rahip Kur’an yakmaya kalktı.

            – Avrupa’da camiler yakılıp-yıkılıp Kuran’lar parçalanmıştır.

            – 1997 de İngiltere’de Kur’an’a hakaret eden filmin afişleri, müslümanları ayağa kaldırmaya yetmiştir.

            – Volter, hıristiyanlığa uymayan tavırlarından dolayı Aforoz edilmişti. Ne zaman ki Peygamberimiz aleyhinde hakaret eden bir piyes yazdı. Papa, onu aradı ‘‘sevgili evladım’’ diye mektup yazdı ve afarozu kaldırdı.

            – Bizdeki ‘‘Türk İslamı’’, İslâm’da reform, rönesans istekleri 1999 da Süleyman Demirel’in ‘‘Kuran’dan 230 Ahkâm ayetini alalım diğerlerini çıkaralım’’ teklifi, hep Batı istekli tekliflerdir.

            – Son olarak (Eylül 2012) Peygamberimiz aleyhine hakaretler içeren filim bardağı taşıran son damla olmuştur. İslam ülkelerini ayağa kaldırmış, fitne çıkarmaya yetmiştir.

            Fransa, Almanya, İsviçre, Danimarka, Amerika İslam’a saldırıda yarışıyor. En son Amerika’da filimle devam etti.

            Filmi adı:

            ‘‘Müslümanların masumiyeti.’’

            İsviçre, minare ve ezan yasağı koydu.

            Üç gün önce (19 Eylül 2012) Fransa’da gene peygamber (as)’a hakaret eden karikatürler yayınlandı. Müslümanlar rencide ediliyordu.

            Almanya çocukların sünnet olmasını yasakladı.

            Amerika’da çevrilen çirkin filmin yapımcısı İsrail asıllı Amerikan vatandaşı Sam Bacı ile verdiği demeçte: ‘‘İslam Kanserdir. Müslümanlar da yok edilmesi gereken böceklerdir. Bu filimle İslam’ın nefret içerikli bir din olduğunu göstereceğim’’ demiştir.

            Bu olaylar, önce İslâm ülkelerinde İslam peygamberinin ne kadar çok sevildiğini göstermiştir.

            Filimler karikatürler Batı dünyasında da  hayra vesile olacaktır inşallah İslam’a merakı arttıracak, girenlerin sayısını arttıracaktır.

            İSLAM VE PEYGAMBER DÜŞMANLIĞININ SEBEBLERİ

            – Her şeyden önce bilgi noksanlığını ifade edebiliriz. Çünkü Batıda İslâm’ı araştıran, inceleyen müslüman olmaktadır.

            Hz. Ömer (ra) ‘‘Eşeğim müslüman olsa, ben müslüman olmam’’ diyordu. Ne zaman ki, Kur’an’la tanıştı ve müslüman oldu.

            – Diğer bir sebep, Ebrehe, kendi kilisesi rağbet görmeyince Kâbeye saldırdığı gibi hıristiyanların, müslümanlığı tercih etmeleri nedeniyle, saldırılar, papazların kışkırtmaları ile olmaktadır.

            – İslam ülkelerinde infiale sebep olmak ve fitne çıkararak, İslam’a ve Müslümanlara iftira atma fırsatı yakalamak için saldırılar yapılıyor.

            – Her hakaretin, her iftiranın altında İslâm’ın yayılma endişesi yatmaktadır. Tek sebep, İslam’a yönelişleri önleme ve azaltmak için İslâm’ı karalamaktır.

            Bakın, bir hıristiyan Müslüman olunca tam müslüman oluyor, bir daha geri dönmüyor.

            Bir İngiliz kızı Müslüman olup, bir Türk genci ile evleniyor. Türkiye’ye geldiklerinde kayın valide ağlamaya başlıyor. Gelin neden ağlıyorsun? deyince:

            – Niye ağlamayayım. Kendi kızlarımın başını örtemezken bir Avrupalı gelin kendi iradesiyle Müslüman oluyor ve başını örtüyor. Bu beni çok duygulandırdı’’ diyor.

            İSLAM YAYILAN TEK DİNDİR.

            Her türlü olumsuz propagandalara rağmen, bütün dünyada akın akın İslâm’a koşuluyor. İngiltere’de ulusal istatistik dairesinin verilerine göre; Bu ülkede yeni doğan çocuklara verilen Muhammed adında büyük patlama olmuştur. Daily Mail Gazetesi ‘‘Muhammed devri başlıyor’’ başlığını atmıştır. (7-1-2005 Vakit) İki yıl sonrası İngiltere’de Muhammed adı popüler isim olmuş, klasik İngiliz ismi olan ‘‘George’’ adını geride bırakmıştır. 2006 da doğan 4 bin 255 çocuğa Muhammed ismi verilmiştir.(22-12-2006 Yenişafak)

            Yahudililik Hıristiyanlık bozulunca, Cenab-ı Allah İslam dinini, son din olarak göndermiştir. Ve şöyle buyurmuştur.

            – Allah katında din İslam’dır.’’ (Al-i İmran:19)

            – Kim İslâm’dan başka din ararsa, o din makbul değildir.’’ (Al-i İmran:85)

            – Bugün dininizi tamamladım. Din olarak İslam’ı seçtim’’ (Miada:3)

            Muhammed (as), Hatemü’l-Enbiya dır. İslam, kıyamet dinidir.

            – ‘‘Kafirler Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Onlar istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.’’ (Saff:8)

            İslâm akla, mantığa, ilme, çağa ve insanlığa en uygun dindir.

            İnsanlık, İslâm’ın vereceği huzura muhtaçtır. Diğer inançlar, insanları tatmin etmemektedir. Maddî refah yetmiyor, manevi huzur arayışı devam ediyor.

            General Dogol, Papa’ya mektup yazıp: ‘‘İslam’ın önünü geçmeliyiz.’’ demiştir. Fransa’da artan cami sayısı onu korkutmuştur.

            Nato’da Kominizm tehlike olmaktan çıkmış, esas tehlike İslâm olmuş, hedef kızıl renk iken yeşil olmuştur.

            Washington Post gazetesi: ‘‘Rusya’da İslamiyet çığ gibi’’ başlığı ile Avrupa’nın dikkatini çekmiştir. (26-10-1990 Zaman) Bu gün Kızıl Meydan da cami vardır.

            Amerikalı araştırmacı Heldman: ‘‘Kadınlar, kurtuluşu İslâm’da arıyor. Gayr-i Meşru hayattan bıkan, AIDS’ ten korkan, boşanmanın %60’ı geçtiği Batıda kadınlar İslam’ı seçiyor’’ diye yazmıştır. (7-3-1992 Zaman)

            MİSYONER ORDULARINA RAĞMEN İSLAM YAYILIYOR

            Herkesin bir hesabı var. Ama Allah’ın da bir hesabı var. Misyonerler dünyanın her tarafında yalanla, ikramla adam kandırmaya çalışırken, İslam, Allah’ın takdiri olarak yayılıyor.

            Rusya İslam düşmanı Allahsızlık okullarını kapattı 2012-2013 öğretim yılı okullara din dersi, ahlak dersi mecburiyeti koydu.

            Romanın merkezine 30 bin m2 üzerine cami kurulmuştur.

            Hıristiyanlık, batıda ve dünyada cazibesini yitirmiştir. Gençler, Hıristiyanlıkla, kilise ile alay etmektedir. Hıristiyanlık tatmin etmiyor. İsa peygamber, hem tanrı, hem tanrının oğlu, hem de Mesih. Günahkar doğmak, günah itirafı, vaftiz, artık mantıklı gelmiyor. Fanatikler ise, İslam’a peygambere hakaretle bu insanları oyalamaya çalıyor.

            Galler Prenssi Charles verdiği konferansta: ‘‘Ben İslam’ı inceledim. Batının İslamiyet’ten öğreneceği çok şey var. Yüzünüzü nereye çevirirseniz çeviriniz orada Allah var’’ demiştir. (16-2-1996 Yenişafak)

            Bediüzzaman Hazretleri: ‘‘Hıristiyanlık İslam’a teslim olacaktır’’ demiştir. (Sözler:644) 

            The Economist Dergisi: ‘‘İslam, 21. y.yıla damgasını vuracaktır’’ diye başlık atmıştır. Bu hayal değil, temenni değildir.

            Batıda İslam moda, araştıran Müslüman oluyor. Kiliseye kızan Müslüman oluyor. İslam’a yapılanları kınayan Müslüman oluyor. Birkaç gazete haberi:

            – Rusya’da Kuran-ı Kerim Rusca’ya çevrilmesiyle Rus yada 20 bin aydın Müslüman oldu.’’ (3-5-2005 Yenişafak)

             Avrupa’da esen İslam rüzgarı, Rusya’yı da etkisi altına aldı. ‘‘Uzmanlara göre 2030 yılında Rusya’da ki Müslüman nüfus, Hıristiyanları ikiye katlayacak.’’ (26-1-2007 Yenişafak)

– Çin’de ‘‘Küçük Mekke’’ adı ile İslam şehri kuruldu.

– Afrika ülkelerinde yardım kuruluşlarımız Müslüman nüfusun her gün katlanarak

Artmasına neden oluyor. Artık Afrika, Hıristiyan misyonerlere inanmıyor. Şöyle bir olay oluyor.

            Afrika’da misyoner, İncil den bir bölüm okuyor. ‘‘sol yanağına tokat atana sağ yanağını çevir’’ diyor. Bir ihtiyar yanaşıyor misyonere bir tokat atıyor. Misyonerde ona bir tokat atıyor. İhtiyar diyor ki, niye öbür yanağını çevirmedin? Siz buraya geldiğinizde bizim topraklarımız, yer altı – yer üstü zenginliklerimiz vardı, sizin ise dininiz, inciliniz vardı. Şimdi bizim incilimiz var sizin topraklarınız var…’’ İşte Afrika böyle fakirleşti.

            Bir gazete haberi daha:

            – Papazdı İslam’la şereflendi Musa adını aldı. Hidayet elçisi papazken Müslüman olan Musa Bangura 500’ü papaz, 4 bin 402 kişinin İslam’la şereflenmesi vesile oldu.

            Müslümanları nasıl Hıristiyan yapacağı konusunda yıllarca eğitim alan ve bu yolda çalışan İslam’a daha fazla dayanamadı.(25 Ağustos 2012 Akit)

            NEDEN MÜSLÜMAN OLUYORLAR?

            İslam, teslisten, Vaftizden, günah itirafından ve aforoz gibi şeylerden kafası karışana sığınak oluyor. Alkolden, uyuşturucudan, fuhuştan bunalanlar İslam’da kurtuluş arıyor.

            Kur’an okuyan, ezan dinleyen Müslüman oluyor. Araştıran, inceleyen Müslüman oluyor.

            Hıristiyan dünyasının İslam’a yönelik yalanları, iftiraların kof çıkması, Müslümanların sayısını arttırıyor.

            – Dinlerinde aradıklarını bulamayanlar, arayışa giriyor.

            – Kilisenin, papazların yaptığı iğrenç ahlaksızlıklara kızanlar, Hıristiyanlıktan soğuyor.

            – Kendi dini ile İslâm’ı kıyaslayanlar dininden vazgeçiyor.

            – İslam peygamberinin yüce şahsiyetinden etkilenenler o’na hayran oluyor.

            – İslam’ın, Müslüman olanlara geçmişin günahlarının af müjdesi, insanları İslam’a yöneltiyor. Peygamber (as)’ın ‘‘Müslüman ol Kurtul!’’ daveti etkili oluyor.

            – Birde; Müslüman olanların huzur duyması ve ‘‘müslüman oldum kurtuldum’’ ifadeleri etrafını etkiliyor.

            Batılı bir yazar diyor ki: ‘‘ Hıristiyanlar, alim oldukça, Hıristiyanlıkla ilgileri kesilir. Müslümanlar, cahil oldukça Müslümanlıkla ilgileri kesilir.’’

            Batının en büyük düşünürlerinden R.Garaudy, İslam’ı kabul ettikten sonra niçin İslamı seçtiğini şöyle anlatmıştır:

            – ‘‘Bütün dünya fikir ve edebiyatını inceledim. Çağların en büyük olayının İslam olduğunu gördüm. Her doktrin, her fikir zamanla değişmiş veya yok olmuştur. Zaman içinde erimeyen, zamana hakim olan ve zamana yön veren İslam dinidir. Onun için İslamı seçtim.’’ (N.Yüksel Gençlik Sorunları:331)

            İki denizin birbirine karışmadığını bildiren ayet Kaptan Kusto’nun hayatını alt üst etmiştir.

            Şimdi soruyorum İncil’in, hıristiyanlığın bir mucizesini görüp de hıristiyan olan var mı?          

            MÜSLÜMAN OLANLARIN BAZI İTİRAFLARI

            Bugüne kadar Hıristiyanlıktan etkilendim, Hıristiyan oldum’’ diyen biri duyulmamış, görülmemiştir. Ama Müslüman olanların çok etkili sözleri kitaplara, gazetelere, dergilere ve televizyonlara yansımıştır.

            Birkaç örnek verelim:

 • Teslisi içime sindiremedim.
 • Kilise ve papazların hatalarından usandım.
 • Papazların yaptığı sapıklıklardan bıktım.
 • İslam aleyhindeki iftira ve yalanların ortaya çıkmasından utandım.
 • Misyonerlerin yalanlarına daha fazla dayanamadım.
 • Doğuştan günahkâr olmak beni rahatsız ediyordu. Günahın papaza anlatılması, Onunda bağışlanması, bana gülünç geliyordu.
 • İslâm’daki Allah inancından etkilendim.
 • Müslüman oldum, hayatım değişti.
 • Deli dolu hayat yaşamaktan bıkmıştım.
 • İslâm’ın barış dini olduğunu gördüm.
 • Huzuru İslâm’da buldum. Yeniden doğdum.
 • İslam, insanlık dinidir.
 • İlmin yeni keşfettiği konuları Kur’an’ın, 1400 sene önce açıklamış olduğunu gördüm.
 • İslam’ı inceledim, Hıristiyanlıkla kıyasladım.
 • İçimdeki huzur arayışı İslâm’la bitti.
 • Ezandan çok etkilendim.
 • Kur’an beni büyüledi. O müthiş bir kitap!
 • Gerçek huzuru İslâm’da buldum.
 • İslam’a hayran oldum.
 • Müslüman oldum kuş gibi hafifledim.
 • Hayatın anlamını İslam’da buldum.
 • Hayallerimi, düşüncelerimi İslam’da buldum ve İslâm’la şereflendim.

Bu ifadeler birkaç örnektir.

İNANMAYAN NİÇİN İNANMIYOR?

Bir düşünürün ifadesiyle: ‘‘İnsan, bilmediğinin düşmanıdır.’’

İslâm’a dil uzatanlar, hangi dine dil uzattıklarını bilmiyorlar.

            İslam peygamberi, kendisine eziyet ve sıkıntı verenler için: ‘‘Ya Rabbi, bunları affet, bunlar bilmiyorlar’’ diye dua etti.

            Ebu Cehil avucuna taşlar almış: ‘‘Avucumda ne var bilirsen sana inanacağım’’ demişti. Peygamber (as) Onların ne olduğunu be mi söyleyeyim, onlar mı ne olduklarını söylesinler’’ dedi. Ebu Cehil: ‘‘Onlar söylesin’’ deyince taşlar Kelime-i Şehadet getirdiler. Ebu Cehil, taşları yere çarptı gitti.

            – İnsanlık tarihi boyunca devam eden iman-küfür, hilâl-haç kavgası, din değiştirmeye engel oluyor.

            – İslâm’ın yasaklarını hayat edinenler, hayatlarından vazgeçemiyor. İslâmi hayat yaşamaları mümkün olmuyor.

            – İslâm gericilik dini, irtica dini, terör dini gibi iftiralar azda olsa bilmeyenler üzerinde etkili oluyor.

            Yoksa İslâm’ın yetersiz oluşu, noksan oluşu değildir. İşlerine gelmeyenler, menfaatlerine uymayanlar, İslâm’ı içine sindiremeyenler, elbette inanmayacaklardır.

            21. ASIR İSLÂM ASRI OLACAKTIR

            Bunu ben söylemiyorum. Bu hayal değildir. Bir kehanette değildir. 21. asır Allah’ın izniyle İslâm asrı olacaktır. İşte Hıristiyan aleminin korkusu budur.

            Hak geldi, batıl zail olacak. Bütün batıl inançlar yok olacak, ortada İslam kalacak, bütün gönüllere ‘‘Lâ ilâhe illallah Muhammeden Resûlullah’’ yazılacak.

            Bugüne kadar insanlığa kurtarıcı olarak sunulan izimler, insanları mutlu etmek şöyle dursun, kan kusturmuştur. İki yakasını bir araya getirmemiştir. Şimdi sıra İslam’da. Kim ne derse desin. İslam 21. y.yıla damgasını vuracaktır. İslâm, geleceğin dinidir. Kıyamete kadar bakidir.

            Merhum Mehmet Akif bunu söyle ifade etmiştir:

 • ‘‘Ölüler dini değil, sende bilirsin ki bu din,

Diri doğmuş, duracak dip diri, durdukça zemin.’’

            İnsanlık için tek çözüm İslâm’dır. İnsanlık İslam’ın vereceği huzura muhtaçtır.

            Le Figaro gazetesi, Avrupa’nın başkenti olarak anılan Brüksel’in 20 yıl içinde İslâm kenti olacağını yazmıştır. (22-3-2008 Yenişafak)

            The Economist dergisinin yazdığına göre: ‘‘Faşizm ve Kominizim yeni yüzyılda etkisini kaybederken, İslam 21 y.yıla damgasını vuracaktır.’’ (25-12-1994)

– Amerikalı Müslüman zenci lider. Louis Farrakhan: ‘‘Amerika için tek çözüm. İslam’dır’’ demiştir. (19-2-1996 Akit)

            – Bosnalı prof. Akif İskenderoviç: ‘‘İslam, bütün dünyaya yayılacak ve hükmedecektir’’ demiştir. (19-2-1996 Yenişafak)

            Evet 21. asır, İslam asrı olacaktır. Yeter ki, ‘‘Müslüman’ım’’ demekle Müslüman olunmaz. İslâm’ı yaşayalım. İslam’ı temsil edelim. Batıl dinleri için misyonerler çalışırken biz uyumayalım.

            Sonuç olarak: Yeryüzünde hüsn-ü kabul gören tek din, İslâm’dır. İslâm’ın yayılışını durdurmak istenilen ülkelerde yalanlar, iftiralar geri tepiyor.

            İslâm’ın önünün kesilmemesi için bize düşen görevler vardır, meselâ;

            – Önce, İslam anlayışımızı düzeltmeliyiz. ‘‘Şuna bak’’ ‘‘Şunun yaptığına bak!’’ ‘‘şunun eşine, evladına bak!’’ dedirtmemeliyiz.

            – ‘‘Müslüman’’ derken, İslam’ın neresindeyiz? Ne kadar müslümanız?  İslam bizim neremizde? Buna bakmalıyız.

            – Bugüne kadar ne yaptım? Kaç insana faydam dokundu? Kaç kişiyi İslam’a ısındırdım? Allah yolunda kaç nefes alıp verdim? Ne harcadım? gibi soruları kendimize sormalıyız.

            Bir Fransız ilim adamı Müslüman oluyor ve diyor ki:

            – ‘‘İslam’a baktım imrendim. Müslümanlara baktım, iğrendim. 50 yıl geç Müslüman oldum, bunun vebali onlardır.

            Müslümanlara yakınlığına bakarak bir Alman işverenine soruyorlar:

 • Niçin Müslüman olmuyorsun? Cevap:
 • Müslüman olsam İslâm’daki hayatı yaşamam lazım. Sizin yaşayışınıza bakıyorum, İslâmî hayat değil.’’

Bugüne kadar İslam, daha çok yayılmadıysa bunun sebebini birazda kendimizde aramalıyız.

X                     X                     X

Merhum Necip Fazılın şiiriyle sohbetimizi noktalayalım:

O’NUN ÜMMETİNDEN OL!

Beri gel, serseri yol !
O’nun Ümmetinden ol !
Sel sel kümelerle dol !
O’nun Ümmetinden ol !

Sen , hiçliğe bakan yön !
Hep sıfır, arka ve ön !
Dosdoğru Kâbe’ye dön!
O’nun Ümmetinden ol !

Gel ,dünya mundar kafes !
Gel, gırtlakta son nefes !
Gel ,Arşı arayan ses!
O’nun Ümmetinden ol !

Solmaz , solmaz; bu bir renk…
Ölmez , ölmez; bir ahenk…..
İnsanlık; hevenk hevenk,
O’nun Ümmetinden ol !

Gökte çıkıyor haber,
Geber çelik put geber !
Doğrul yeni seferber ,
O’nun Ümmetinden ol !

Selam hidayete tabi olanlara!

…………………………

………………..

……….

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir