NASIL İYİ İNSAN İYİ MÜSLÜMAN OLUNUR?

“Ben iyiyim, kötülük bilmem. Başkalarından bana ne” demek yeterli değildir, insanın kendisinin iyi olması, insanı kurtarmaz. Kurtulmak için başkalarına karşı da iyi olmak gerekir.

İbni Sina’nın güzel bir sözü var:

“Cennete yalnız girilmez Cennete yalnız girmek isteyen zaten cennetlik değildir” demiştir.

İyi insan kötülük yapmayan kimse değildir. Kötülük yapmadığı gibi iyilik yapan kimsedir.

Peygamber (as) olgun müslümanı şöyle tarif etmiştir.

“Olgun Müslüman elinden, dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.” Buyurmuştur. (R. Salihın:1596)

Bir gün Bizans elçisi gelmişti. Yüksek bir yere kurulmuş birini göremeyince sordu.

-Efendiniz kim?

Ashabına su dağıtmakta olan peygamber (as) cevap verdi:

-Efendi hizmet edendir” buyurdu. Efendi olmak için hizmet eden olmak gerektiğini ifade etti.

İyi bir müslümanın vasıflarından bahsederken Kur’an’da şu ifadeler yer alır:

-“Kötülüğü iyilikle savarlar” (Rad:22)

-“İnsanları Allah’a çağırırlar” (Fussılat:33)

-“İyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar” (Tövbe:71)

-“Namaz kılarlar, kötülüğü önlerler, başa geleni sabrederler” (Lokman:17)

-“Kendi canları çekmesine rağmen yemeyi ihtiyaç sahiplerine yedirirler.” (İnsan:8)

İyilik ehlinden olmak için iyi yaşamak ve iyi işler yapmak gerekir, fedakarlık yapmak gerek.

Peygamber (as) şöyle buyurur:

“kim Müslüman kardeşinin dünya da üzüntüsünü giderirse, Allah da kıyamet günü onun üzüntüsünü giderir. Kim Müslüman kardeşine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir” (Müslim, zikir:38)

İyi insan, iyi Müslüman olabilmek için hoş görülü olmak, kusurları örten olmak gerekir. İyi insan kusur araştırıcı olamaz.

Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Bir birinizin kusurlarını araştırmayın” diye emrediyor. (Hücurat:12) peygamberimizin ifadesiyle: “Başkasının kusurunu örtenin Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.”

İyi kimse birilerine kin gütmez, kimseye hainlik etmez.

Abdullah bin Amr (ra) peygamber (as)ın cennetlik dediği kimsenin neden cennetlik olduğunu merak eder, ona misafir olur üç günün sonunda ona şöyle der:

-Senin fazladan ibadetini görmedim. Söyler misin Allah Resulünün müjdesine ulaştıran amelin nedir?

O kişi şu cevabı verir:

-Gizlediğim bir amelim yok. Ancak ben hiçbir Müslüman kardeşime kin tutmam ve hainlik yapmam. Allah’ın verdiği nimetten dolayı da hiç kimseye haset etmem” der.

Bunun üzerine doğrusu bunlara kimsenin gücü yetmez. Seni cennetlik yapan bu halin” der.

İyi insanın güzel vasıflarından biri de bencillikten kurtulabilmesidir. Allah Resulünün ifadesiyle “kendin için istediğini başkaları içinde istemedikçe, kendisi için istemediğini başkaları için de istemedikçe gerçek mü’min olunmaz.”

İyi kimse olmak için bir insan hizmet ehli olmalıdır. Peygamber (as): “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır” buyurmuştur.

İyi insan olmak için; nefsini bilmeli, haddini bilmeli ve Rabbini bilmelidir.

Cennet iyiler için hazırlanmıştır. Cennete girmek için günah adamı değil sevap adamı olmak lazımdır.

İyi Müslüman olmak için bir kimse İslam’ı iyi temsil etmelidir. Başta Allah’a verdiği ahdini bozmamalıdır.

İyi insan olmak için iyi alışkanlıklar sahibi olunmalıdır. O farklı insan olmalıdır ki, onu gören iyiliğine şehadet etmelidir.

Peygamber (sav) iyi insan olmak istersen şu beş kişiden olma demiştir:

1-İyiliği başa kakan zavallılardan olma.

2-Ana babaya isyan eden bedbahtlardan olma.

3-İçkiye devam eden sarhoşlardan olma.

4-Sihirbaz büyücülerden olma.

5-Laf taşıyanlardan olma. (M.Z. Kotku Cennet yolları:395)

Bir hadislerinde de:

“Altı kişiyi ben lanet ettim ve duası kabul olan her peygamber de lanet etmiştir:

1-Allah’ın kitabını tahrife yeltenenlerden olma

2-Allah’ın kaderini tanımayanlardan olma

3-Allah’ın haram kıldığını helal sayanlardan olma,

4-Allah’ın zelil kıldığını aziz, aziz kıldığını zelil kılan olma

5-Sünneti terk edenlerden olma

6-Gücü ile başkalarına musallat olup zulmeden olma” (Büyük Hadis Külliyatı:4/277)

Kendini aldatan şu kimselerden de olunmamalıdır:

-Allah’a inandım deyip de kulluk etmeyen.

-Rızık Allah’tan deyip de şükretmeyen

-Dünya geçici deyip de O’na bağlanan

-Mirasçılar için mal toplayan

-Ölüm hak deyip ona hazırlanmayan,

-Kabrin durak olduğunu bilip de ona hazırlanmayan,

-Kıyamet gününe inanıp hazırlık yapmayan,

-Sıratı bilip oradan düşmekten korkmayan.

-Cehennemi bilip ondan ürpermeyen

-Cennete iyilerin gireceğini bilip iyi olmayan aldanmıştır.
Hiçbir Allah’ın kulu kötü olarak yaratılmamıştır. Başlangıçta her Allah’ın kulu İslam fıtratı üzere tertemiz yaratılmıştır. Sonradan çevresi veya kendisi ya iyiliğe ya da kötülüğe meyletmiştir.

Kur’an’da:

“Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir” buyrularak insanın tercih gücüne işaret edilmiştir.” (Şems:10)

İyiliğin kaynağı dindir. Din, iyiyi güzeli ve faydalı olanı emreder, kötü ve zararlı olanı da yasaklar.

Peygamber (as) bir hadislerin de şöyle buyurur:

“ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ahlakınızı güzelleştiriniz. Hayırlınız ahlakça güzel olanınızdır.” (R. Salihın:627)

Doğru, dürüst olunursa iyi insan olunur. Cenab-ı Allah: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” diye emrediyor. (Hud:112)

“Allah’tan korkun, doğrularla beraber olun.” (Tövbe: 119) buyuruyor.

Peygamber (as) doğruluğu, dürüstlüğü ile Muhammedü’l-emin (Güvenilir Muhammed) adını almıştır.

Doğruluk olursa hainlik olmaz, yalan olmaz, ahde vefa olur, güvenilirlik olur. O zaman kimse kimseden zarar görmez. Toplumda huzur olur.

Bir önemli husus da kul hakkı hassasiyeti taşımaktır. Böyle olunca insan eline, diline, beline sahip olur, kötülüğün her çeşidinden uzak kalabilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir