Nasıl tövbe edilmelidir?

Bazı tövbeler edep adabına uyularak yapılmıyor. Halk arasında bir söz var, “Özü kabahatinden büyük” derler. Bazılarının yaptığı tövbe, tövbeye muhtaç oluyor.

Günahı terk etmeden sadece dil ile tövbe etmek yalancının işidir. Tövbeler, tövbeye muhtaç olmamalıdır.

Tövbe edip günahlardan kurtulma isteği, Hıristiyanlıktaki günah çıkartma gibi olmamalıdır. Türbeye gidip orada yatandan medet umulmamalıdır. Kuldan tövbe alıp günahsızım diye düşünülmemelidir. Böyle konularda şirke düşülmekten korkulmalıdır. Zira tek bağışlayan Allah’tır.

Cenab-ı Allah’ın günahları bağışlaması için sadece tövbe etmek yeterli değil, tövbeden önce pişmanlık gerek günahları terk etmek gerek ondan sonra dönüşü olmayan tövbe ve iyiliklere, ibadetlere yönelmek gerek. Tövbe bütün organlarla olur. Büyük günahların affı bile nasuh tövbeye bağlanmıştır.

-Tövbe edildikten sonra tövbeye sadık kalınmalıdır.

-Tövbe de devamlılık ve ısrar gerekir. Günahlarının af edildiği bildirilmesine rağmen peygamberimiz (sav) günde yüz defa tövbe etmeye devam etmiştir.

-Tövbe bozulmuş olsa bile ümitsizliğe kapılmamalı tövbeye dönülmelidir. Allah her günahkara tövbe kapısını açmış, son nefese kadar kapatmamıştır.

-Tövbe, gönülden yapılmalıdır. Cenab-ı Allah Hz. Ömer gibi, peygamberin ifadesiyle 99 kişiyi öldüreni bile affetmiştir. Günahkarın “Allah beni affetmez” demesi şeytanın fısıldamasıdır. Şeytan günah işletir. Önce Allah’ın affına güvendirir, sonra da Allah’ın rahmetinden ümit kestirir.

-Tövbe kararmamış kalp, günahsız dil ve haramsız mide ile yapılmalıdır. Tövbe için helal lokma şarttır.

Peygamber (as) bir hadislerinde:

“Günahları terk etmeden tövbe eden Allah’la alay etmiş olur” buyurmuştur. (Ramuz:197/2)

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter.” (Tahrim:8)

-Eğer günah kul hakkına giriyorsa, mutlaka helallik gerekir.

-Tövbe için pişmanlık ve günahı terkten sonra bir miktar sadaka verilirse, mübarek zamanlar seçilirse, iki rekat nafile namaz kılınırsa, kurtuluşu daha kolay olur.

Peygamber (sav):

“Kim günahtan sonra pişman olur, iki rekat namaz kılar ve Allah’tan af dilerse Allah onu af eder” buyurmuştur. (Ramuz:384/6)

-Tövbe ederken peygamber (as) veya Allah’ın veli kulları veya Allah korkusu ve Allah rızası için yapılan hayırlı bir iş vesile kılınabilir.

-Yunus Emre:

-Gözyaşı siler günahı,

Aşığım Allah’a vallahi” demiş.

Gözyaşlarıyla yapılan tövbe pişmanlığın en güzel belirtisidir. Yağmur suları nasıl çör çöpü silip süpürüp götürürse, göz yaşı da günahları götürür.

Göz ağlarken kalp de ağlamalıdır. Eğer göz ağlıyor, kalp ağlamıyorsa o kalp kararmıştır, hastadır.

Ağlamak gerektiğini Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor:

“Kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar!” (Tövbe: 82)

Günahların affı için gözyaşı gerek. Düşünelim biz günahlarımız için ağladık mı, ne zaman ağladık? Göz yaşı taşlaşmış kalpleri yumuşatır. Mum ağlarsa etraf aydınlanır.

Ağlayabilmek hidayet işidir. Merhamet işidir. Allah insanın kalbine merhamet koyduysa o göz ağlar.

Bir hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Üç kişinin gözünü cehennem ateşi yakmaz:

1-Allah yolunda kaybedilen göz.

2-Allah için nöbet bekleyen göz.

3-Allah korkusundan ağlayan göz” (Ramuz:268/2)

Bir sahabi Peygamber (as)a soruyor:

Cehennemden ne ile korunayım ya Resulullah…

Allah Resulü su cevabı veriyor:

-Gözyaşı ile, zira Allah korkusundan ağlayan gözü cehennem ateşi yakmaz” (Ramuz: 243/16) buyuruyor.

Demek ki, gözyaşı akacak, günahları silecek, cehennem azabı dokunmayacak.

Sonuç olarak:

Her insan dünyaya gelirken tertemiz günahsız olarak doğar. Allah’tan korkan temiz kalır güzel ölümle bu dünyadan ayrılır.

Şeytanın tuzağına düşen, nefsinin çirkin arzularına uyan da kirlenir, günahkar olur. Tövbe etmesi gerekir. Asla Allah’ın rahmetinden ümit kesmemelidir. Günahı küçük görmemeli, buda mı günah olurmuş dememeli, tövbeyi geciktirmemelidir.

Peygamber (as) şöyle uyarıyor.

“Halife alınarak işlenen günahlardan sakının. Küçük gördüğünüz günahlar sizi mahveder.”

Bir uyarı ile sözümüzü noktalayalım. Tövbe yalnız Allah’a yapılır. Allah’tan başkası günahları affetmez. Hesap günü insanları hesaba çekecek; ceza veya mükafatlandıracak ancak ALLAH’dır..

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir