İslam’ın irtica ile terörle ilgisi yoktur

İslam’ı karalamak isteyenler irtica ile İslam’ı ilgilendirmektedir. İrtica Müslümanlar acısından rahatsız edici bir kelimedir.

İslam iki günü bir olanı zararda kabul eder, çalışmayı ibadet sayar.

İrtica kelimesi büyük bir iftiradır. İslam peygamberi: “Bugünün işini yarına bırakanlar helak oldular” demiştir.

Müslümanlar dine sarıldıkları devirlerde dünyaya nizam vermişlerdir. Batı neye sahipse İslam’a ve Müslümanlara borçludur.

Batının bir iftirası da İslam’ı terörle özdeştirerek batı insanını İslam’dan uzak tutmak gayretidir.

Terör, insanlık suçudur. İslam teröre asla izin vermez. İslam merhamet dinidir. İnsanı incitmemek vaciptir.

Peygamber (as)ın ifadesiyle: “Kendisi için istediğini başkası için istemedikçe, kendisi için istemediğini başkası için de istemedikçe gerçek mü’min olunmaz.” (Buhari, İman:1/10)

Terörle İslam’ı yan yana getirmek yanlıştır. İslam terörü ve teröristi lânetler İslam, insanların en hayırlısını, insanlara en çok faydalı olanı olarak kabul eder. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.

İslam bir insanı öldürmeyi bütün insanları öldürmek kadar günah saymıştır. İnsan öldürmek cinayettir. Bu da en büyük günahlardandır. Müslümanlar tarihte katliam yapmamışlardır. Fethettikleri yerlerin halkına zulmetmemişlerdir.

İslam’da cinayet işleyen Allah’ın affından istifade edemez. İslam da “Benden sana zarar gelmez mesajı vardır.

“Yanlışlıkla olması dışında insanın öldürülmesi caiz değildir. (Nisa:92+93+94)

“kim bir canı haksız yere kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kimde bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (Maida:32) buyrulmuştur.

İnanan bir Müslüman cinayet işlemez. İslam barış dinidir. Barış içinde yaşaması Kur’an’ın emridir. (bakara: 208) Çünkü Müslüman ırk, renk, inanç ayrımı yapmaz İslam hoşgörü dinidir. Din teröre sebep olan her şeyi yasaklamıştır.

Terörün panzehiri İslam’dır. Terörü İslam önler.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir