Tövbe eden af olunur

Son ana kadar tövbe kapısı kapanmaz. Allah kuluna böyle bir fırsat vermiştir.

Bir Kutsi Hadiste:

“Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu ona istediğini vereyim. Benden mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım” buyurur. (Buhari, Deavat:14)

Ayeti kerimede de:

“Ben tövbeleri, çok kabul eden ve çok merhametli olanım” (Bakara: 160) buyurarak kullarının tövbe etmesini istiyor. Ayni sure 222. Ayette de “Tövbe edenleri çok sevdiğini” ifade ediyor.

Cenab-ı Allah’ın bir ismi de Et-Tevvab (Tövbeleri kabul eden) dir.

Peygamber (sav) de:

“Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibidir.” (İbn-i Mâce, Zühd:30) buyurarak tövbe edenin af olunacağı müjdesini vermiştir.

Büyük günahların af, bile tövbeye bağlanmıştır. Kul büyük günahları işlemiş olsa bile samimi olarak pişman olup Allah’tan af dilese, Allah onu af edeceğini bildirmiştir.

Kul, af olduğunu ne zaman anlar? Eğer kul, günahlardan kurtulursa, günahı tekrar arzulamıyorsa, iyiliklerden, iyi ortamlardan ve iyi kimselerden zevk alıyorsa, haramı haram, helali helal biliyorsa, bu af olunduğuna işarettir.

Kur’an’da: “Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir.” Buyrulur.

Dikkat edilecek bir husus tövbe ancak Cenab-ı Allah’a yapılır. Çünkü tövbeleri kabul eden ancak Cenab-ı Allah’tır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir