OTUZ İKİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:  

  • – EL-MÜCİB: Duaları kabul edendir.
  • – El –HAKÎM:Hikmet sahibi olandır.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

  1. Ayet : “Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı (gizliliği)

bilmez.” (Neml:65)

  • Hadis :  “Gelecekten haber veren kimseye varıp bir şeyler soran ve onun dediğini tasdik eden kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz”. (R.Salihin:1701)

İnsanda gizliliği bilme merakı vardır. Buda fal ve falcılığı ortaya çıkarmıştır. Bilhassa maneviyattan uzak veya maneviyatı zayıf olanlar: “fala inanma, falsızda kalma” diyerek medyumlara, falcılara yönelmektedir.

Bazıları “bildi”, “içimi okudu”, “bana büyü yapıldığını bildi” diyerek atıp tutan, tahmin eden insanlara bağlanıyor.

Gaybı Allah’tan başkası bilmez. Her falcı yalancıdır. Bazıları cinlerle ilgili bir şeyler söyler. Fakat cinlerde gaybı bilmez. Eğer cinler gaybı bilseydi, Süleyman Peygamberin öldüğünü bilirdi, kendilerini alçaltan durumda kalmazlardı (Sebe:14)

Peygambere vahiy gelirse gizliliği bilir. Bazı insanlarda önsezi gelişmiştir, tahmin ederler. Fakat hiçbir zaman gaybı tam olarak kimse bilmez.

Medyum Memiş, Medyum Keto’ya televizyonda bir tokat attı ve dedi ki: “Sen gizliliği, geleceği biliyorsan benim sana tokat atacağımı niye bilemedin?”

Bugün bilet satılıyor. Gitsinler ikramiye vuran bileti bulup alsınlar. Veya yer altında hazineler var onları bulsunlar. Gizli kalmış hırsızlıklar, cinayetler var, onları bulsunlar. Depremin ne zaman olacağını bilsinler. Bilemezler.

Falcılık, cahiliye adetlerindendir. Allah, falcılığı yasaklamıştır. (Miada:3). Falcıya verilen para haram kılınmıştır.

Fincan falı, avuca bakma, bakla açma, tavşana güvercine kağıt çektirme, telefonla o günün falını sorma, gazete ve dergilerde fal okuma bunların hepsi yalandır. Bir gazetede fal köşesi hazırlayan biri bana ne yazayım diye sorardı. Ne kadar anlamsız. Bir insanın sorarak yazdığı falı binlerce insan okuyor ve etkileniyor. Kur’an-da falcılık, şeytan işi pislik olarak anılmıştır.

Fal, yalandır. Fal eğlence içinde olsa günahtır. Falcıdan, falcı da inan da aynı derecede günah işlemiş olur.

Günlerde hanımların fincan kapaması ciddiyetsizliktir. Bir hadiste : “Allah’ın kulunu terk ettiğinin belirtisi, o kulun boş şeylerle uğraşmasıdır” denmiştir.

C – SÖZÜN ÖZÜ:

  1. –“Doğru söz yemin istemez. Yemin, yalan içindir” Doğru.
  2. –“Hızlı yaşa, genç öl”. Böyle ölüm çabuk gelir. Bu ölüm pisipisine bir

ölümdür.

D – BİR OLAY:

Hz. Ali (ra) namaz kılmak için mescide gittiğinde devesini bir gence emanet bırakmıştı. Döndüğünde devesinin bir yere bağlanmasına rağmen yularının olmadığını görmüştü.

Yeni bir yular almak için satıcıya gitti, kaybolan yularının biraz önce bir genç tarafından 10 dirhem gümüşe ona satıldığını öğrendi. Satıcı da üzülmüştü. Hz. Ali efendimiz cebinden 10 dirhem çıkarıp eski yuları alırken şunları söyledi:

-O gence yazıklar olsun! Ben bu parayı deveme baktığı için o gence verecektim. Fakat o acele etti, helâl rızkını harama çevirdi. İnsan isterse rızkını helalden yer, isterse haramdan yer.

E – BİR DAVRANIŞ:

Dilimize sahip olmalıyız?

Dil, iyiye de kullanılır, kötüye de. Dil gönülde kırar, gönülde yapar. “Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır” denmiştir.

Bir atasözünde : “Eline, beline, diline sahip ol” denmiştir. Yani dil, sahip olunması gereken organdır. Çünkü insanı rezilde eder, vezirde eder.

Dikkat edilmezse dil, gıybet eder, iftira eder, söver, kabalaşıverir.  

Peygamberimiz : “Ya hakır söyle yada sus” der.

Kur’an-da : “Sözün en güzelini söyleyin. Yoksa şeytan aranızı bozar” buyrulmuştur.

Dili, kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmedikçe o kişi cennete giremez. Dünyada da huzurlu olmaz.

F – SAĞLIK İÇİN:

Köpek beslemek:

Birçok hastalıklar hayvanlar yolu ile geçer. Onun için Peygamberimiz

“Köpek bir kaptan yer içerse o kabı yedi defa yıkayın” demiştir. (Buhari, Vüdû:33)

Köpeğin salyası, dışkısı, tüyleri mikrop yuvasıdır.

Köpek, leş yer, dışkılığını yalayan bir hayvandır.

Köpekten kuduz hastalığı geçer, diğer hayvanlardan da hastalık bulaştırır. Köpeğin kılları insanda kist yapar.

Bağ bahçe veya çobanlık için köpek beslenecekse, köpekten uzak durulmalı ve korunulmalıdır.

Köpek evin içine alınmamalıdır. Bu hastalığa davet olur.

D – DİN BİLGİSİ:

YARATAN ALLAHTIR:

Allah her şeyi yaratan, var eden, yaşatandır. Sonrada yok edecek tekrar diriltip hesap soracaktır.

Allah’tan başkası için yaratıcı ifadesini kullanmak doğru değildir. Çünkü yaratmak, yoktan var etmek demektir. İnsanın gücü bir şeyi yoktan var edemez. Ancak varolan şeyler üzerinde değişiklik yapabilir. Onu da Allah izin verirse yapar.

Firavun: “Ben yarattım. Ben sizin tanrınızım” diyordu. Ne oldu? Bir sineğe yenildi.

Ayrıca Allah’a tanrı da denmez. Tanrı kelimesinde çokluk vardır. Meselâ;

Yunan Tanrıları dendiği gibi (İsra:22 + Rahman:29)

Allah’ın yaratması süreklidir (Talak:12) Allah her an yaratır, her an rızık verir. Biri doğar biri ölür, yaratma durmaz. Allah’ın yaratması olmadan hiçbir şey olmaz (Tegabün:11) Allah ne yarattı, ne tayin ettiyse ondan azıda gelmez, çoğu da gelmez.

Her canlıya rızık veren Allah’tır (Hud:6) + (Şura:12). İnsan kendi rızkını kendi daraltır. Peygamberimiz: “Adam işlediği günah yüzünden rızkından mahrum olur” der. (Ramuz: 98/7) Allah da: “Beni anmaktan yüz çevirenin sıkıntılı bir hayatı olur” buyurur (Taha:124)

İnsan rızkını helalden dilerse, helalden yer. Haramdan dilerse, haramdan yer.

Kimsenin rızkını kimse yiyemez.

İnsanın ecelini tayin edende Allah’tır. Hiçbir kimse yoktur ki, eceli Allah’ın iznine bağlı olmasın.

H – BİR DUA EDELİM:

-“Ya müfettihul ebvab iftah lenâ hayral bab”” (Ey kapıların açıcısı, bizim için hayır kapılarını aç)

I – BİR SURE EZBERLEYELİM:

Felak suresi:

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm.

“Kul eûzü bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vakab. Ve min şeri’n-neffâsati fi’-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

1,2,3,4,5. De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir