OTUZ DOKUZUNCU GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ

 • EL –MUİD: Öldüren ve diriltendir.
 • EL-MUHYİ: Hayat verendir.

B-GÜNÜN AYET VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, can ve mahsulden

eksilterek imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele” (Bakara:155)

 • Hadis: “Kul belaya uğratılarak gözlerinden mahrum edildiğinde

sabrederse, gözlerinin karşılığı olarak ona cennet vardır” (R.Salihın:34)

* * *

Sabır, Allah’a teslimiyettir. Allah’tan gelene razı olarak isyan etmemektir.

Derler ya sabır, koruğu üzüm yapar. Acıları da rahmete çevirir. Allah’ın rızasını kazandırır.

Bir de: “Sabreden derviş, muradına ermiş” derler. Sabır bir çok güçlüğün aşılmasına neden olur.

Asıl sabır, kaza ve belanın ilk anında gösterilen sabırdır. “Bu ne?Bu nerden çıktı? Allah’ım bula bula beni mi buldun? Bıktım, bezdim, yeter artık” gibi ifadeler Allah’a isyandır. Çünkü, hayrı da şeride yaratan Allah’tır. Allah kullarını zaman zaman imtihan eder. Sonra bizim kötü gördüğümüz şeyde hayır vardır, bilemeyiz.

Sabır en çok belâlara karşı gösterilir. İmanda ibadette sabır gerekir.

Günah işlememekte sabır lazımdır. Eğer sabır gösterilirse, sabrın sonu selamettir.

Asr suresinde sabredenler hariç insanlar zarardadır, buyrulur.

Hayatın kazanılmasında sabır gösterilmezse, sıkıntılara katlanılmazsa, insan hayatta bir şey sahibi olamaz.

Bize yönelik olaylarda sinirlenme, hemen karşı çıkma yerine sakin olunur ve sabırlı davranılırsa insanın başı belaya girmez.

C – SÖZÜN ÖZÜ:

 1. –“Hata edip düzeltmemek, en büyük hatadır” Doğru.
 2. –“Aç köpek fırın deler” Yanlış. Köpek belki ama insan delmez. Her

acıkana hırsızlık kapısı açılmaz.

 • – BİR OLAY:

Adam çalışmayı sevmezmiş, bir gün aklına bir şey gelmiş. Eline bir baston almış, takmış siyah gözlükleri, cami avlusuna kör numarası yapıp, mendil açmış, başlamış dilenmeye: “Allah rızası için boş geçmeyin”  

Biraz sonra mendilde epey bir para toplanmış,

Bir açık gözün biri, bakmış adam kör, para verir gibi yapıp avuçlamış, hızlı hızlı giderken belinin ortasına bir taş yemiş. Dönmüş dilenciden başka kimse yok. Yola devam etmiş, bir taş daha belinin ortasına. Durmuş ve demiş ki: “Bu kör atışı değil”

Bugüne kadar inancımıza kültürümüze ve ahlakımıza yapılan hiçbir

saldırı, tesadüf değildir. Hepsi plânlıdır.

 • – BİR DAVRANIŞ:

Nasıl dua edilir?

 • Dua, Allah’a yalvarıştır.
 • Dua ederken zaman ve yer seçimi iyi  

yapılmalıdır.

 • Abdest alınmalı, başta Allah’a hamd  edilmeli, Peygambere salavat getirilmelidir.
 • Duada yapmacık ağlanmaz.
 • Bağırılıp çağrılmaz,
 • İstenilen açık net ifade edilir.
 • Kalp başka şeylerle meşgul olmaz. Göz kuru olmaz.
 • Başta haram lokmaya dikkat edilir.  

Günahlardan pişmanlık duyulur. İhtiyaç sahiplerine sadaka verilir.

 • Allah’tan olmayacak şeyler istenmez.
 • Duanın kabul olup olmayacağı  konusunda şüphe edilmez.
 • Dua belirli zaman için yani sıkışınca  

değil devamlı yapılır.

F – SAĞLIK İÇİN:

Fuhuş, insanda ve toplumda hiçbir hayır  

bırakmaz. Peygamberimiz: “Bir toplulukta zina ve fuhuş yayılırsa, onlar arasında bulaşıcı hastalıklar yayılır, bilinmedik hastalıklar ortaya çıkar” demiştir.

Ebu Bekir (ra) da şöyle der: “Fuhuş yapan bir kavme Allah genel belâ verir”

Bir hadiste: “Bir yerde zina ve faiz yayılırsa, o yer halkı Allah’ın cezalandırmasını hak etmiştir” (Rumuz:53/17) buyrulur.

Bu tür ahlaksızlık yönünden geçmişte  

birçok insan cezalandırılmıştır. Lüt kavmi, Pompe halkı ve Titanik yolcuları ilk akla gelen örneklerdir.

Bu işi yapanların yüzünün nuru gider,  

utanması kalmaz rızkı daralır. Çeşitli hastalıklarla cezalandırılır. Akli dengesi bozulur, cinnet ve delilik halleri görülür. Çoğu da intihar eder.

Ayrıca AIDS, bel soğukluğu, frengi gibi  hastalıklara neden olur.

Bu ahlaksızlıkla insan suçluluk hissi duyar,  

bedenen çöker. Kendilerinden sakat, geri zekalı ve ahlaken kötü çocuklar doğar. Vücutlarında lekeler meydana gelir, yüzlerinde sevimsizlik görülür.

Bugün dünyada milyonlarca insan gayri  meşru ilişkiler, kız erkek arkadaşlığı sonucu ölümü beklemektedir.

Kur’an-da: “Zinaya yaklaşmayın. Hiç  

şüphesiz o, çok çirkin bir şeydir ve kötü bir yoldur” buyrulur (İsra:32)

Çare; fuhşa götüren arkadaşlıklardan,  

alkolden, uyuşturucudan, fuhuş kokan yerlerden ve eğlencelerden ve flörtten uzak durmaktır.

Cinsel özgürlük istekleri, ahlaken çökmüş insanların isteğidir. Gençler için kurtuluşu olmayan tuzaktır.

G – DİN BİLGİSİ:

Nerelerde namaz kılınmaz:

 1. Çöplüklerde
 2. Hayvan kesilen yerlerde,
 3. Kabristanda, türbede,
 4. Yollar üzerinde,
 5. Banyo tuvalette,
 6. Hayvan ahırlarında,
 7. Başkasına ait mülkte izinsiz,
 8. Gasp edilen yerde kılınmaz.

Kadın erkek aynı yerde namaz kılabilir mi?

Namaz kılarken Allah’ın peygamberin ve  

mezhep sahiplerinin koyduğu kurallar vardır. Onlara uyulmazsa insan günah kazanmış ve yaptığı iş boşuna gitmiş olur.  

Kadının erkeklere imamlığı olmaz. Kadın erkek aynı yerde aynı safta namaz olmaz. Hepsinin namazı bozulur.

Namazın farzları vardır, şartları vardır.  

Örtünmekte namazın olmazsa olmaz  

şartlarındandır.

Bir insan kendi eşi, kendi evladı ile bile aynı safra kadın erkek namaz kılamaz. Namazları bozulur.

Bazı ısrarlar, şov için oluyor veya fitne için oluyor. Eğer bayanlar namaz kılacaksa, her camide bayanlara ayrılan bir yer vardır, orada namaz kılmalıdır.

Yani herkes eğer ibadet edecekse, usulüne uygun ibadet etmelidir. Münafıklığın cezası ağırdır.

H – BİR DUA EDELİM:

Sıkıntı anında okunacak dua:

-“Eşhedü enlâ ilâhe illallahürrahmanurrahim. Allahümme ezhip anil hemme vel hazen” (İnanırım ki Allah’tan başka ilah yoktur. Rahmandır, rahimdir, Allah’ım, benden üzüntü ve sıkıntıyı gider)

I–AYETE’L KÜRSİYİ EZBERLEYELİM:

Ayete’l kürsi tekrar:

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir