Kuldan yardım istenir mi?

Yardım Allah’tandır. Başkasından yardım istenmez. Yuduf peygamber Allah’tan beklenilen yardımı zindan arkadaşından beklediği için zindanda daha çok kalmış ve yardım görememiştir. 

Kuldan şifa bulunmaz, ondan enerji alınmaz, kula secde edilip boşalınmaz, kuldan ilahi aydınlanma olmaz.

Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez. Her şeyin bilgisi Allah’a aittir.

(Neml:65+A’raf:88+En’am:50?

Ancak: ‘’Allah’ın, peygamberimiz yüzü suyu hürmetine falanın yüzü suyu hürmetine yardım et, hastalığıma şifa ver gibi dua yapılmasında sakınca yoktur. Geçen biri telefonda: Bizim şeyhimiz dua ediyor. Dervişlerim ölürken yanında olayım, onun imanla gitmesini sağlayayım diyor. Doğru mu? Diyordu. Bu Allah korusun, diyen ve inanan için şirktir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir