OTUZ YEDİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:  

55–EL-VELİYY: İnananların dostu olandır.

56–EL–MUHSİ: Her şeyin sayısını bilendir.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir

topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Allah’ım-i İmran:104)

 • Hadis:  “Bir kötülüğü duyduğu halde üzülmeyen, manen zarar görür. Sizden biri bir kötülük görürse, onu eliyle yok etsin, seyirci kalmasın. Buna gücü yetmezse diliyle yok etsin. Buna da gücü yetmezse, onu kalbinde buğz etsin. Bu ise imanın zayıf derecesidir”  (İ.Canan Hadis Ans: 1/189-195).

* * *

Müslüman, kötülük karşısında tepkisiz, pısırık, korkak davranamaz. Aksi halde kötülükler yayılır ve o yayılan kötülükten sorumlu olur.

Allah kıyamet günü “Neden kötülüğe karşı çıkmadın, neden mani olmadın?” diye soracak. “Korktum, çekindim” diyene “Benden korkman gerekmez miydi? “ diyecek.

Hepimizin korumamız gereken şeylerimiz vardır; inancımız, ahlakımız, ailemiz ve insanımız, geleceğimiz… Yıkılıp yok olup gitmesine seyirci kalamayız. Bir hadiste şöyle bildirilmiştir.

-“Bir adam kıyamet gününde birin yakasına yapışır, O:”

-Sen kimsin, neden yakama yapıştın?der. O cevap verir:

-“Sen beni kötü durumda gördün de beni  uyarmadın ve beni alıkoymadın” der.

”Bana ne? Ben mi düzelteceği? Her koyun kendi bacağından asılır, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” sözleri mazeretimiz olamaz.

Kötü insanlar, korkmadan bazı şeylere karşı çıkıyor, tepki gösteriyor, birbirine yardım ediyor. Allah : “Kafirler bile birbirine yardımcı oluyor. Siz birbirinize yardımcı olmazsanız, kötülükler yayılır” diyor.

Sütçü imamlar, Ahmet Hulusi Efendiler düşmana tepki göstermeseydi. Büyüklerimiz seyirci kalsaydı milli mücadele kazanılabilir, vatan kurtulabilir miydi?

Mevlana, idam edilmiş birinin ayaklarına sarılır: “Beni affet. Seni daha önce görsem, ilgilensem bu duruma düşer miydin?” der, ağlar.

İnsanın kendisinin iyi olması yeterli değildir. Kimse: “Ben iyiyim, bana yeter” diyemez. Başkaları da iyi olursa, ortalık düzgün olursa o zaman bizde iyi oluruz.

Böyle işleri yaparken kırarak, yığarak, yakarak kabaca zarar vererek değil. Tavır koyarak uyararak, veya orayı terk ederek veya şikayet telefonları var durumu görevlilere bildirerek vazifemizi yaparız.

C – SÖZÜN ÖZÜ:

 1. –“Davet edilen yere erinme. Davet edilmeyen yere görünme” Doğru. Davetsiz yere çörekçi ile börekçi gider. Davete icabet de sünnettir.
 2. –“Ağılda oğlak doğar, nehir kenarında otu biter” Yanlış. Oğlak nehir

kenarına kadar gitmezse, o ot onun olmaz.

D – BİR OLAY:

Bir köyde akıllı Fatma denilen biri varmış, herkes ona akıl danışırmış. Bir köylü turşu küpüne lahanaları koymuş turşu kuracakmış. O sırada öküz lahanaları yemek için başını küpün içine sokmuş. Yemiş, yememiş, bilinmez ama öküzün başı bir türlü küpten çıkmıyormuş.

Akıllı Fatma’ya gidip durumu anlatmışlar. Akıllı Fatma:

 • Öküzün       başını          kesiverin,    çıkarın           demiş.         Kesmişler,   gene çıkaramamışlar. Tekrar gidip sormuşlar:
 • Öküzün başını kestik ama gene çıkaramadık, ne yapalım? demişler.

Akıllı Fatma, şöyle bir düşünmüş ve:

 • Küpü kırıverin demiş.

Gelmişler küpü kırmışlar, öküzün başı çıkmış ama öküz elden gitmiş.

Ne demişler: Yol göstericisi karga olanın burnu pislikten kurtulmaz.

E – BİR DAVRANIŞ:

Gusül abdesti nasıl alınır?

Yıkanması gereken insan, dışarıda besmele çeker, niyetlenir ve normal abdest alır. Daha sonra vücudunda kuru yer kalmayıncaya kadar yıkanır. Ağzını çalkalar, burnuna su çeker.

 • Banyoda abdest bozulmaz.
 • Fazla kalınmaz.
 • Konuşulmaz.
 • Şarkı türkü söylenmez.
 • Çok su kullanılmaz.
 • Kıbleye dönülmez.
 • Girerken, çıkarken, çabuk giyinilir.
 • Umuma ait yerlerde avret yeri açılmaz ve başkasına bakılmaz. Başkasına ait havlu kullanılmaz.

F – SAĞLIK İÇİN:

Bazı hastalıklar vardır ki çeşitli yollarla bulaşır ve yayılır. Bu yayılma, idrar yolu ile, solunum yolu ile, tükrükle, kan ve yaralar yolu ile olur. Bazı hastalıklarda öpüşme ve cinsel yolla yayılır.

Bulaşıcı hastalıklara karşı en iyi korunma yolu karantinadır.

Dünya tarihinde karantinayı ilk uygulayan İslam Peygamberi olmuştur. Bu konuda örnek birkaç hadis şöyledir:

-“Hastalık yayan hayvanı, sağlam olan hayvanların yanına sokmayınız” (Buhari, Tıp:54)

-“Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba görülürse oradan ayrılmayınız” (Buhari, Tıp:30)

-“Cüzamlı ile aranızda bir mızrak boyu mesafe bulunsun” (Ramuz:2/471)

-“Cüzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçınız” (Buhari, Merda:19) buyurmuştur.

G – DİN BİLGİSİ:

KÜFRE GİDEN YOL:

Her günahta küfre giden bir yol vardır. Bazen günahta ısrar etmek, günah işlemekten korkmamak insanı küfre götürür.

İslam’ın temel esaslarını inkar insanı küfre götürür.

Haramı, helali inkar küfre götürür.

Kutsal şeylere dil uzatmak küfre götürür.

Günah işleme konusunda; günah işleyen günahkar olur. O şeyin günah olduğunu inkar ederse, buda mı günah olurmuş, buda mı haram olurmuş derse, küfre girer.

Dinimizde kafir olmayana kafir demek tehlikelidir. Çünkü o kişi kafir değilse, söz geri döner (R.Salihin: 3/1591)

Günah işleyen kimse kafir işi işlemiş olur. Günah işlemekte sakınca görmezse, o zaman tehlikelidir.

Günah işleyen, ümitsiz olmamalıdır. Çünkü; Allah’ın affı kulun günahından her zaman büyüktür.

Affetmek, cezalandırmak Allah’a aittir. Bu bakımdan günah işleyeni lanetlememek gerekir.

Dinden çıkan için, açıkça inançsız olduğunu söyleyen için Allah’tan af dilenmez, hidayet dilenir.

Kur’an-da :

-“Onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları affetmez”(Tevbe:80) -“Onlar için af dilemek peygambere ve Müslümanlara yakışmaz”

(Tevbe:113  uyarıları vardır.

Dinden çıkan ne yapar:

 • Önce işlediği suçtan vazgeçmesi gerekir.
 • Sonra Kelime-i Şahadet getirir ve tevbe  

eder.

 • Evliyse nikahını da tazelemesi gerekir.
 • Hacca gittiyse, tekrar gider, yeniler.
 • Eğer peygambere hakaret ettiyse,  sövdüyse onun işi zordur. Çünkü Peygamber hayatta değildir. Kul hakkı olur.

H – BİR DUA EDELİM:

Şu duayı yapan için Peygamber (as) : “Bu duayı yapana Allah sevap

verir günahlarını siler ve o gün şeytandan korunur:”

-“Lâ ilâhe illallahü vahdehûla şerikeleh. Lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alakülli şeyin kadir”. (Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onadır. Onun gücü her şeye yeter)

I – AYETE’L KÜRSİYİ EZBERLEYELİM:

Ayete’l kürsi tekrar:

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir