Allah görüyor gibi yaşamak

Beyazıd-ı Bestami’ye bir kişi şöyle bir istekte bulunur:

-Bana öğle bir şey öğret ki, kurtuluşuma vesile olsun. 

Bestami Hz.leri ona şunları söyler:

-Allah sana şah damarından daha yakındır. Senin her şeyini görür. Ona göre davran.

Bir de Allah’ın senin ameline ihtiyacı yoktur. Ameline senin ihtiyacın vardır. Onun için salih amel işle” diye nasihatte bulunmuştur. 

Hayatımızda şu üç kelimeyi hep hatırlar, öyle iş yaparsak kurtulmak kolaylaşır. İnşallah. O kelimeler şunlardır: “Allah görüyor, Allah biliyor, Allah soracak”

Kurtulmanın bir yolu da hep Cenab-ı Allah’ın adını anmak. Onun adını anmadan iş yapmamaktır. O da: “Bismillahirrahmanirrahim” demektir. 

Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmelesiz iş, noksandır. Besmele her işi kolaylaştırır. “Besmelesiz işe şeytan karışır” derler. Şerlik yapanlar için bir tabir var “Besmelesiz” derler. Besmele de hayır vardır. Bereket vardır. 

Eğer bir işe başlarken yerken, içerken besmele çekmek unutulacak olursa, Allah Resulü şöyle demememizi tavsiye etmiştir. 

“Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi” (Başında ve sonunda Allah’ın adıyla) desin (Tirmizi et’ime:47)

Besmele, her hayrın anahtarıdır. Bilinmeyeni helalleştirir. Çocuklara ilk öğretilecek kalıcı şeylerden biri besmeledir. Yerken içerken dışından çekip duymasını sağlamak, çekmeyi unutanların çekmesini sağlamak güzel bir davranıştır. 

Yatarken, kalkarken, güne başlarken, bir iş yapacağın zaman Allah’ın adını anmak Allah’tan o iş için izin almaktır.

Besmele, Fatiha Sûresinin ilk ayeti ve Neml Suresinin 30, ayetidir. 

Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez. Keserken Bismillahi Allah’ü ekber” denir. 

Cenazeyi kabre koyarken Bismillah ve alâmilleti Resulüllah” (yani: Allah’ın adıyla Resulünün ümmetinden olarak bırakıyoruz) denir. 

Besmele Allah’ın rızasına uygun hayırlı işler için söylenir. Günah, haram ve caiz olmayan işler için söylenmez. 

Besmele şeytandan sığınma duasıdır. “Bismillahi tevekkeltü alellah lâ havle vela kuvvete illa billah” demek tehlikelerden şeytandan korunur” buyuruyor peygamber (as) (Ebu Davud, Et’ime:15)

İnsana zarar vermemek vaciptir. Nazar değmemesi için Maşallah, yapacağımız iş için inşallah, bir ihsandan sonra Elhamdülillah, Allah’ü Ekber der her halde Allah’ın adını anmalıyız. 

Cenab-ı Allah cömerttir. Dilediğine dilediği kadar verir. Ama kulunun günah işlemesine, haram yemesine asla razı olmaz. Haddi aşan için tövbe kapısını açık tutar. “Allah af eden ve bağışlayandır” (Hac:60)

Allah koruyucudur. “O Allah açık, gizli bütün çirkin işleri haram kılmıştır.” (A’raf:1)

Allah, rızık verendir. Allah, yarattığı canlıların rızkını bir ölçüye göre vermiştir. Kimse kimsenin rızkını yemez. Helalden isteyen helal yer, haramdan isteyen haram yer.

Cenab-ı Allah’ın her şeye gücü yeter. İnsanı ve varlık alemini yoktan var etmiştir. İnsana belirli bir ömür vermiş, öldürecek, tekrar diriltecektir.

Cenab-ı Allah herşeyi görür bilir. O’na gizli her hangi bir şey yoktur. Gaybı Allah Allah’tan başka kimse bilmez.

Kur’an’da nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir””

(Hadid:4)

“Allah insana şah damarından daha yakındır” (Kaf:16) Zilzal Suresi 7-8 ayetleri nazil olunca bir bedevi peygamber (as)a

-Zerre kadar mı? diye sorar.

Allah Resulü:

-Evet buyurunca Bedevinin rengi atar:

-Vay benim hatalarım” diye birkaç kez tekrar ederek ayrılır. 

Allah Resulü:

-İman, bu bedevinin kalbine girdi” buyurur. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir