İstiaze (Sığınma) Duası Nedir?

İnsanın korunmaya sığınmaya ihtiyacı vardır. Çünkü peşinde koşan, ensesinde duran şeytandan korunamazsa, onun tuzağına düşer. Düşmemek için kul, Allah‘a sığınmalıdır. Çünkü Allah‘ın koruduğuna kimse zarar veremez.

Kul, Allah‘a sığınmayı da şöyle yapar : ―Euzu Billahimineşşeytanirracim. Lâ havle vele kuvvete ille billahil aliyyil azim.‖

Veya : ―Rabbim, insan şerrinden şeytan şerrinden ve şerlilerin şerrinden sana sığınıyorum‖ diyebilir.

Hz. peygamber, hicret sırasında ve mağarada Allah‘a sığındı da Allah onu göstermedi, korudu.

Göremediğimiz, bilemediğimiz kaza ve belâlardan da Rabbimize sığınırsak, Allah, emaneti iyi korur, emanete ihanet etmez.

―Malımla, canımla ırzım namusumla sana sığınıyorum, sana emanetim‖ denirse, çok faydasını görürsünüz.

Sevdiklerimizden ayrılırken ―Allah‘a emanet ol‖, ―Allah Ismarladık‖ deriz. Buda bir Allah‘a havale etmedir. Allah‘a sığınmadır. ―Hadi baybay, kendine iyi bak‖ demekten çok çok iyidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir