GAYBI BİLDİĞİNİ İDDİA ETMEK

Gelecekten haber verdiğini iddia etmek veya birinin geleceği bildiğine inanmak “ falanca geleceği biliyor, hem de insanın içini okuyor” demek şirktir.

Bir grup insan gelerek peygambere;

-kahinler hakkında ne dersiniz? Derler.

Peygamberimiz:

-Doğru değil, der. Bunun üzerine o kimseler:

-Ya Rasulallah ! onlar bize geleceğe ait haber veriyorlar ve çıkıyor.

Peygamberimiz şu cevabı verir;

-Onların çıkan haberleri,cinlerin meleklerden sızdırıp, kahinlerden birinin kulağına fısıldadığı şeylerdir. (Riyaz üs Salihin:1700)

Gaybı cinlerde bilemezler.bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilir.;

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman ancak değneğini yiyen kurt onun ölümünü cinlere fark ettirdi… şayet cinler görülmeyeni bilmiş olsalardı alçak düşüren bir azap içinde kalmazlardı. “(Sebe:14)

-“Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” (En’am:59)

-“Allah görüleni de, görülmeyeni de bilir.” (Rab:9)

-“Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez.” (Nebi:65)    

-“Kıyametin vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. İüphesiz Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. (Lokman:34)

Allah’tan başkası geleceği, gizliliği bilmez.

Peygamber (as) söyle buyurur : gelecekten haber veren bir kimseye varıp bir şeyler soran ve onun dediğini tasdik eden   kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz. (R.Salihin:1701) çünkü yapılan işin İslamla ilgisi yoktur. Kur’an ve Hadislerde açıkça bildirilenin dışında davranmak, insanı günaha sokar.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir