Birinci rekat te ayet, ikinci rekat te sure okunabilir mi?

Sure ayetten daha üstündür. Onun için birinci rekat te sure, ikinci rekat te ayet okunmalı. Önce ayet sonra sure okunmamaya dikkat edilmelidir, uzun sure önce okunmalı, tek sure atlanmamalı ve sıra takip edilmelidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir