Şirk Çeşitleri

      Şirk çeşit çeşittir. Belli başlı şirk çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz.

 1. Heva ve Hevese Uymak:  Nefse, nefsin arzularına uymak Kur’an’da kınanmıştır. Şöyle buyrulur: “Heva ve hevesini tanrı edinen, Allah’ın saptırdığı, kulağını, kalbini mühürlediği, gözüne perde çektiği kimseyi gördün mü?” (Casiye:23)
 • Allah’tan Başkasını Allah’tan Çok Sevmek: Kur’an’da şöyle bildiriliyor:

– “İnsanlardan bazıları, Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrı edinir de onları Allah’ı sever gibi severler.” (Bakara:165)

3. Allah’tan Başka Yaratıcı Kabul Etmek: Yaratıcı, tek Allah’tır. O’ndan başka yaratıcı kabul etmek şirktir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Hüküm Allah’ın, hakimiyet Allah’ındır. Yaratan O’dur. Yaşatan O’dur. Öldürecek olan da O’dur. O’ndan başka her şey yaratılmıştır.

Yok olacaktır.” 

– “O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.” (Şura:11)

 • Allah’tan başkasından korkmak, ecelini, rızkını başkasının elinde aramak.
 • Allah’a eş ve ortak koşmak. (Yusuf:106)
 • Medyumu, falcıyı, büyücüyü güç olarak görmek, onlara bir şey sorup inanmak, tasdik etmek.

      Kur’an’da: “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” Buyrulmuştur. (En’am:59)

 • Ruh çağırmak, reenkarnasyona inanmak
 • Allah’a karşı aracı kabul etmek. (Zümer:3)
 • Allah’a, çocuk isnat etmek. (Tevbe:30)
 1. Allah’a yer ve şekil belirtmek.
 1. Allah’tan başkası için iş yapmak.
 1. Allah’la arada vasıta kılmak.
 1. Allah’tan başka tanrı edinmek.
 1. Gaybı bildiğini iddia etmek. (En’am:50 + Araf:188 + Sebe:14 + En’am:59 + Neml:65 + Lokman:34 + R.Salihın:1701)
 1. Riya ve gösteriş için ibadet etmek.
 1. Uğur – uğursuzluk aramak. (Yasin:18 + Neml:47)

      Peygamber (as) şöyle buyurur:

 • “Uğursuzluk inancı sizi yolunuzdan alıkoymasın.” (Hadis Ans:11/208)

      “Uğursuzluk çıkarmak şirktir.” (Tirmizi Siyer:47)

 1. Büyü yapmak yaptırmak ve büyücüye inanmak (Taha:69)
 1. Şeytana tapmak. (Zümer:17 + En’am:142 + Nisa:117)
 1. Tabiatı yaratıcı kabul etmek. (En’am:76 + 177 + 178)
 • Darwinizme inanmak. (Haşr:34)
 • Puta tapmak. (Yunus:18 + Zümer:3)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir