ALTMIŞINCI GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim GÜNLÜK PROGRAM: ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:  60: El MÜ’MİN: Güven veren. GÜNÜN AYET VE HADİSİ: Ayet: “Öldükten sonra diriltmek, ilk yaratılıştan daha kolaydır.” (Rum:27) Hadis: “Kabir ahiretin ilk durağıdır. […]

ELLİ DOKUZUNCU GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. GÜNLÜK PROGRAM A- ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ: 98- Er-REŞİD: Kullarını irşad edendir. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Kim Allah’ı anmaktan yüz çevirirse, ona geçimi dar ve sıkıntılı bir […]

ELLİ SEKİZİNCİ GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. GÜNLÜK PROGRAM A- ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ: EL-BÂKİ’: Varlığı daim olan, fani olmayandır. EL-VÂRİS : Mülkün gerçek sahibidir. B. GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: a.Ayet:“İnanmayanlar, güzel iş yaptıklarını sanırlar. Onların […]

ELLİ YEDİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ: El- HADİ: Doğruyu gösteren, hidayet edendir. El- BEDİ: Örneksiz yaratandır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: a) Ayet: “Siz insanlara iyiliği tavsiye edip de kendinizi […]

ELLİALTINCI GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. GÜNLÜK PROGRAM A- ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ: EN-NÂFİ’: Dilediğine fayda verendir. EN-NÜR: Alemleri aydınlatır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Sizin için daha hayırlı olduğu halde sevmemeniz mümkündür. Sizin […]

ELLİBEŞİNCİ GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. GÜNLÜK PROGRAM ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ: EL-MÂNİ’: Dilediğini engelleyendir. Ed-DARR: Dilediğine zarar verendir. GÜNÜN AYETİ VE HADİS: Ayet: “Büyücüler Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler.” (Bakara: 102) Hadis: […]

ELLİ DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ: El- GANİYY: Çok zengin olandır. El- MUĞNİ: Zengin edendir. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Ey iman edenler! Eğer bir bozguncu size […]

ELLİ ÜÇÜNCÜ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ: El–MUKSİT: Adaletle muamele edendir. El–CAMİ: Kıyamet günü toplayacak olandır. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Ey iman edenler! Eğer bir fitneci size bir haber […]

ELLİ İKİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim GÜNLÜK PROGRAM A- ALLAH’IN  GÜZEL İSİMLERİ: 85- El – İKRAM: İkram sahibidir. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Bir topluluk bir başkalarını alaya almasın. Bekli de onlar kendilerinden […]

ELLİ BİRİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahim A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ: MALİKÜL MÜLK: Mülkünebedi sahibidir. ZÜLCELAL: Şeref sahibidir. B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. […]