OTUZ DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:  

49– EL- BÂIS:  Diriltendir.

50– EL–HAKK:Varlığı hiç değişmeyendir.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

  1. Ayet: “Dualarınız olmasaydı. Allah yanında ne değeriniz olurdu?”

(Furkan:77)

  • Hadis:  “Dalga dalga bela ve musibetlere karşı Allah’a dua edin. Dua,

kaza belayı defeder” (Ramuz:97/10 + 207/16  

* * *

Âdem ile Havva sıkıntılardan dua ile kurtulmuştur.

Eyüp peygamber dua ile sağlığına kavuşmuştur.

İbrahim Peygamber dua ile ateşin yakmasından kurtulmuştur.

Peygamberimiz dua ile Allah’a sığınmışlar, dua ile Allah’tan istemişlerdir.

Dua nedir? Dua Allah’tan istemek, O’na sığınmak ve Allah’ın kapısını çalmaktır.

Dua ibadettir. İnsan dua edince, Allah onunla beraber olur. Allah: “Dua edin size cevap vereyim, duanızı kabul edeyim” diyor.

Dua, sadece sıkışıldığı zaman olmaz. Her zaman olur. İstenilen bir şey sadece Allah’tan istenir. Allah’tan başkasına dua edilmez. Dua türbelerde de yapılsa, türbede yatandan bir şey istenmez.

Dua, güç kaynağıdır. Dua eden kendini güçlü hisseder. Karamsar olmaz. Allah’ın kendisine yardımcı olacağını düşünür.  

Dua, şifa kaynağıdır. Tıbbın bittiği yerde dua başlar. Eskiden bizde olduğu gibi bugün batıda dua merkezleri vardır. Dua ile tedavi yapılan hastaneler vardır. Duanın verdiği sakinlik, iyileşme sağlar. Nazarda, kanserde duanın nasıl tesirli tedavi yolu olduğu görülmüştür.  

Duasız hayat, fatihasız mezara götürür.

Dua ibadettir. Dua eden sevap kazanır.

Dua kaza belayı önler. Kaza belayı def eder. Mü’minin silahıdır. Kazadan kurtulana “verilmiş sadakan varmış, edilmiş duan varmış” derler. Çünkü hiçbir dua karşılıksız değildir. Kur’an-da “Dua sıkıntıyı giderir” buyrulur

(Mamil:62)

İnsan dua ederek Allah’a sığınınca şeytan bile ona zarar veremez.

Hiçbir dua karşılıksız değildir. Duada olur olmaz şeyler istenmez. Dua eden başkalarına beddua etmemeye dikkat etmelidir. Dua ederken başkalarına da dua edilmelidir.

Allah, dua eden kulumla beraber olurum, onun gören gözü, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum diyor.

C – SÖZÜN ÖZÜ:

  1. –“İnsana dayanma ölür. Duvara dayanma yıkılır” Doğru
  2. –“Dünyaya bir kere gelinir” Yanlış. Bir kerede gidilir. Geliş gibi gidişte

düşünülmelidir.

D – BİR OLAY:

Yavuz Sultan Selim ordusu ile Mısır seferine giderken, yolda halkın bağ ve bahçelerinin arasından geçer. Öyle ki askerler üzüm salkımlarının, elma, armut dallarının altından başlarını eğerek geçerler.

Padişah durumu anlamak için mola verir. Yeniçeri ağasını çağırır:

  • “Canım elma, armut, üzüm ne varsa bir şeyler istiyor. Askerlere bir sor bakalım” der.

Yeniçeri ağası sorar soruşturur:

-“Yok padişahım” der.

-“Askerlerin çantalarında olup olmadığını da sordun mu?” diyen padişaha:

  • “Sordum efendim, padişahımız bizi eşkıya mı zanneder ki halkın bağ ve bahçelerine göz dikelim” deyince Yavuz Sultan Selim:
  • “Eğer halkın bağ ve bahçelerinden bir elma, bir armut, bir çiklim üzüm koparılmış olsaydı vallahi Mısır seferinden vazgeçecektim. Çünkü haram yiyen askere Allah zafer nasip etmez” demiştir.

Haramın başarıya engel olduğunu ifade etmiştir.

E – BİR DAVRANIŞ:

İnsan günahtan nasıl kaçınmalıdır?

İnsanın günahtan kaçınması için önce günah hakkında bilgisi olması ve günahı tanıması gerekir.

Daha sonra günahkârlar gözönüne getirilmeli, ne halde olduklarına dikkat edilmeli ve sonları göz önüne getirilmelidir.

Günahın dünyadaki vereceği huzursuzluk ve zarar, birde ahretteki cezası düşünülmelidir.

Bugüne kadar günahları yüzünden cezalandırılan topluluklar olmuş, onlar düşünülmelidir.

Günahın Allah’a isyan olduğu, insanın kalbini kararttığı insanda iyi duyguları öldürdüğü düşünülmelidir.

Günah insana huzur vermez. Adem ile Havva günah işledikleri için cennetten kovulmuşlardır. Şeytan da günah işlediği için kovulmuş ve lanetlenmiştir. Onun için günah işleyenin cennette yeri yoktur.

  • – SAĞLIK İÇİN:

Sağlık açısından son derece önemli olan bir husus, su kaynaklarının temiz tutulmasıdır.

Su kaynaklarına herhangi bir şey atılmaması, su kuyularının yanına lağım çukuru kazılmaması, insanların içtiği kullandığı akarsuların kirletilmemesi insan sağlığı açısından çok önemlidir.

Kimse bana ne diyemez. Yayılan hastalık herkese bulaşır.

Deniz suyu bile kirletilmemelidir.

Peygamberimiz şöyle buyurur:

-“Durgun suya, insanların gelip geçtiği yola, oturulan gölgeliklere pislik atmayın, abdest bozmayın” (Müslim, Taharet:68)

  • – DİN BİLGİSİ:

Günah, Allah’ın Kur’an-da ve Peygamberimizin hadislerinde günah olduğunu bildirdiği şeydir.

Günah, insanın vicdanını sızlatan şeydir.

Günah, insanı sıkar, insana sıkıntılı bir hayat yaşatır ve manevi kirlenmeye sebep olur. Günahı sebebiyle insan cezalandırılır. Günahı yüzünden rızkından mahrum olur.

Günah kalbi karartır (Mutaffitin:14)

Allah günahta ısrar edeni, günahtan vazgeçmeyeni, günahı için tevbe etmeyeni asla sevmez.

Geçmişte her günahkârı günahı yüzünden Allah cezalandırmıştır (Ankebut:40)

İşlenen günahlar yüzünden Allah insanın kalbini mühürler (A’raf: 100) Bir hadislerinde de Peygamberimiz şöyle buyurur:

-“İnsan günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tevbe ederse, o siyahlık kaybolur. İnsan günaha devam ederse, o siyahlık büyür ve kalbi karartır” (Ramuz: 26/9)

Demek ki günahın birçok yönden yansıması olur. İnsanın işine yansır, evine yansır, hayatına yansır. Günahı yüzünden kendi de zarar görür etrafı da zarar görür.

İnsanların günahı yüzünden Allah’ın rahmeti yağmaz. Hastalıklar çoğalır ve insanlar belâlarla, felaketlerle cezalandırılırlar.

H – BİR DUA EDELİM:

Peygamberimizden bir dua:

-“Allahümme inni es’elükel cennete ve euzubike minennâr”. (Allah’ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden sana sağınıyorum)

I – BİR SURE EZBERLEYELİM:

Nâs suresi:

Okunuşu : Bismillâhhirrahmânirrahîm.

Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs. Meleki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’lhannâs. Ellezî yüvesvisü fi sudûri’n-nâs. Minel-cinneti ve’n-nâs.”

1,2,3,4,5,6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (İnsan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir