İNANÇTA HARAM OLANLAR

İslam’da itikad düzgünlüğü esastır. İnancın düzgün olmaması, insanın amellerinin boşa gitmesine neden olur.  

İslam’da bazı yasaklar vardır. O yasaklara dikkat edilmezse insan, küfre girer, imanla beraber nikâh da gider.  

İnançta haram olan şeylerden bazıları şunlardır:

 1. Bid’at işlemek; dinde olmayan bir şeyi yapmak.  
 2. Ruh göçüne inanmak.
 3. Gaibten haber vermek: İslam’da:  
  1. “Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” (Neml: 65)
  1. “Gaibten haber veren insanın kırk gün namazı kabul olmaz” (Hadis)
  1. Gaibten haber veren, Kur’an’ı inkâr etmiş olur.” (Hadis)
 4. Sihir-büyü yapmak, yaptırmak: Kur’an’da şöyle buyrulur:
  1. “Onların yaptığı büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz”

(Taha: 69)

      Bunlardan korunmak için Cenab-ı Allah, Nâs ve Felâk sûrelerini indirmiştir.  

 • Nazardan korunmak için at nalı, kemik ve kurşun dökme gibi yollarla korunmaya çalışmak, Allah’tan başkasından korunma istemek.
 • Allah’a yapılanı başkasına yaparak ve Allah’tan istenileni başkasından isteyerek ortak koşmak.
 • Uğur uğursuzluk saymak ve uğur uğursuzluk aramak.  
 • Fala bakmak, fala inanmak, baktırmak.
 • Irkçı düşünce taşımak  10-  Haram ve günahları inkâr etmek.  

11-  Allah’tan başka tanrı edinmek.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir