OTUZ BEŞİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:  

51– EŞ-ŞEHİD : Her zaman her yerde var olandır.

52– EL – VEKİL: İşi kendine bırakanların işini iyi edendir.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Allah’ın iyi kulları yalan söylemezler. Boş sözlerle

karşılaştıklarında, olgun bir şekilde oradan geçip giderler” (Furkan:72)

 • Hadis :  “Kim dilini iffet ve namusunu koruma sözü verir ve korursa,

ben ona cennete kefilim” (Buhari, Rikak : 23)

* * *

Müslümanın sahip olmak zorunda olduğu en önemli iki organı vardır. Bunlardan biri dildir. Atalarımız: “Eline, beline, diline sahip ol” demişlerdir.

Eğer dil iyiye kullanılırsa, insanı vezir eder, kötüye kullanılırsa, rezil eder.

Dil yarası geçmez. Onun için insan ne söylediğine iyi dikkat etmelidir. Boş ve lüzumsuz konuşmamalıdır. İnsana ne gelirse dili yüzünden gelir.

Peygamber (as): “Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin, yada sussun” demiştir (Buhari, Edep:31)

Atalarımız: “Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz” demişlerdir. Çok konuşan çok yanılır. İnsan, pişman olacağı ve özür dileyeceği sözü söylememelidir.

İnsan, sözün doğrusunu söylemeli, gönül alıcı konuşmalı, anlaşılır konuşmalı, kaba kırıcı konuşmaktan kaçınmalıdır. Gönül kırmak çok kolaydır, yapmak zordur.

Söz ayıpsız olmalıdır. Müstehcen konuşulmamalıdır. Başkalarını güldürmek için alaysı konuşulmamalıdır. İnsan, faydalı söz söylemelidir. Atalarımız: “Düşünmeden konuşan, nişan almadan ateş eden avcı gibidir” demişlerdir. İnsan biliyorsa konuşmalı bir atasözünde: “Biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus insan sansınlar” denmiştir.

İnsan dilini şu kötülüklerden alıkoymalıdır:

-İftira etmek, gıybet etmek, kovuculuk yapmak, yalan söylemek, küfretmek, alay etmek, boşsöz söylemek, başkalarına ait sırları yaymak, argo kelimeler kullanmamalıdır. Başkalarına aptal, salak, manyak gibi hakaret içeren kelimeler kullanmak terbiyeli insan işi değildir.

Bir husus da; yapmadığı, yapmayacağı şeyin söylenmemesine dikkat edilmelidir. İnsan hem yalan söylemiş olur, hem de gülünç duruma düşer, söylediğinin hiç etkisi olmaz.

C – SÖZÜN ÖZÜ:

 1. –“Hileli karnın gözü yaşlı olur” Doğru.
 2. –“Yetiş ey falan! Falanın ruhu bizimledir” bu söz Yanlıştır, insanı şirke

götürür. Allah’tan başkasından yardım istenmez.

 • – BİR OLAY:

Nuh Peygamberin kavmi ahlaksızlıkları yüzünden cezalandırılacaktır.

Melekler, Nuh Peygambere haber verirler. Nuh peygamber:

-Ya Rabbi! İçimizde iyiler var. Onlarda mı cezalandırılacak, onlarda mı zarar görecek? der.

Nuh peygambere şu cevap verilir:

-“Evet onlarda cezalandırılacak. Çünkü onlar, kötülere ve kötülüklere karşı çıkmadılar”

Nihayet Nuh tufanı olmuş, Nuh’un inanmayan “yükseklere çıkarım, dağlara çıkarım” diyen oğlu da sular arasında boğulup gitmiştir.

Kötülüğe karşı çıkmamak, kötülüğe ve onların suçuna ortak olmaktır.

 • – BİR DAVRANIŞ:

Misafirlikte nasıl davranılır?

 • Önce istenmeyen yere gidilmez.
 • Müsait zamanda izin alınarak gidilir. Selam verilir.
 • Çok oturulmaz.
 • Ev sahibini ilgilendirmeyen şeyler konuşulmaz.
 • Üzüntü verecek şeylerden bahsedilmez.
 • Rahatsızlık verecek şekilde oturulmaz. Etrafa bakılıp durulmaz. Evin diğer fertlerine rahatsızlık verecek şekilde bakılmaz.
 • Ev halkı küçük görülmez. Ayakkabı ile eve girilmez.
 • Evde olmayan bir şey istenmez.

-İzin istenerek zamanında evden ayrılınır.

F – SAĞLIK İÇİN:

Dinimizde insan sağlığına zarar veren bazı şeyler yasaklanmıştır. Bu yasaklar boşuna bir yasak değildir. Yasağın ölçüsü, fayda ve zarar göz önüne alınarak konmuştur.

Bazıları mesela, domuzu da Allah yaratmıştır. Mademki onu da Allah yarattı; yeriz diyor. Allah iyiyi de yaratmış, kötüyü de yaratmıştır. Şunu yiyin, şunu yemeyin demiştir. Mesela; ineği yaratmış, etini, sütünü yavrusunu helal kılmış ama pisliğini ve kanını haram kılmıştır.

Domuz, yaşayışı itibariyle pis bir hayvandır. Pislik yer, leş yer, hatta kendi pisliğini bile yer. Çok pis kokan bir hayvandır. Domuz, devamlı atılan, mikroplu şeyler yer.

Domuz, zararlı olduğu için dinimiz domuzun her şeyini yasaklamıştır.

Ancak kılı badana fırçasında kullanılabilir. Bir de yağı sanayide makine yağı olarak kullanılabilir.

İnancımıza göre domuz eti Müslüman için yenilecek bir besin değildir. Kur’an-da domuz eti, kan ve leşle birlikte yasaklanır. Ölü hayvan eti nasıl zararlı ise domuzda onun kadar zararlıdır.

Kur’an-da; Miada:5. En’am:145 ve Nahl:115. ayetlerinde domuz kesinlikle yasaklanmıştır.

Peygamberimiz de (sav) domuzun beslenmesini, yenmesini, alım satımını yasaklamıştır.

G – DİN BİLGİSİ:

BÜYÜK GÜNAHLAR:

Kur’an-da zikredilen bazı büyük günahlar:

 • Hırsızlık yapmak (Maida:38)
 • Allah’a ortak koşmak (Miada:72)
 • İçki içmek, kumar oynamak (Miada:90)
 • Adam öldürmek (İsra: 31-33)
 • Ana babaya isyan etmek (İsra :23)
 • Yetim malı yemek (Nisa: 10)
 • Zina etmek (İsra: 32)
 • Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak  

(Nisa:137)

 • Büyük yapmak (Bakara:102)
 • Faiz yemek (Bakara:275)
 • İnsanları Allah yolundan alıkoymak  

(Bakara:219)

 • Temiz olanı pis olanla değişmek (Nisa:2)
 • Domuz eti yemek (Miada: 3-4)

Peygamberimizin bildirdiğine göre büyük günahlar:

 • Allah’a şirk koşmak,
 • Ana babaya isyan etmek
 • Haksız yere öldürmek
 • Namuslu kadına iftira etmek
 • Zina etmek
 • Yetim malı yemek
 • Faiz yemek
 • Harama günaha devam etmek
 • Hırsızlık yapmak
 • İçki içmek
 • Büyü yapmak
 • Yalan söylemek (Buhari, Vesaya: 8/1172)
 • Komşunun namusuna göz dikmek (Buhari Tec. Sarih:11/38)
 • Lanetleşmek (Ramuz: 53/18)
 • İsraf, riya, rüşvet, zulüm, gıybet, kötü zan, ibadeti terk gibi…

H – BİR DUA EDELİM:

İftar duası:

-“Allahümme leke sumtü vebike, ementü ve  

aleyke, tevekkeltü veala rızgıke eftartü” (Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum.

Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum)

I – BİR SURE EZBERLEYELİM:

Nas suresi tekrar:

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir