OTUZ ALTINCI GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:  

53– EL- KAVİYY: Güçlü olandır.

54– EL–METİN:Çok sağlam olandır.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet : “İmana karşı küfrü satın alanlar, Allah’a hiçbir şeyle zarar

veremezler. Onlar için çok açıklı bir azap vardır” (Allah’ım-i İmran:177)

 • Hadis:  “İnançsız biri iyilik yaparsa, ona karşılık dünyada verilir. İnananın iyiliğinin karşılığı, dünyada rızık, ahirette de sevaptır” (R.Salihın:431)

* * *

İnanç ve inançsızlık ilk insanlarla başlar. Her insandan inanması beklenemez. Cennete de adam lazım, cehenneme de adam lazımdır.

İnançsızlığın sebebi, bilmemektir. Hz.Ömer, Müslüman olmadan amansız bir İslam düşmanı idi “Eşeğim Müslüman olsa ben Müslüman olmam” diyordu. Ama gerçeği gördü inanmak zorunda kaldı.

Yeryüzünde dinsiz insan vardır. Ama dinsiz toplum yoktur. Mesela

Rusya Allahsızlık okulları açmıştı. Ama bir sonuç alamadı. Bugün Rus halkı ateist değildir %70’i inançlıdır. Gorbaçov “İşte ideallerim” adlı kitabında da şöyle der: “Toplumların dinden uzaklaştırılması çok sakıncalıdır”.

İnançsızlığın insana hiçbir faydası yoktur. Dünyada dayanılacak, güvenilecek yardım istenecek gücü inançsız, kendi eliyle yok ettiği için hep mutsuz ve karamsar yaşar çokları intihar eder.

Allah’tan başka tanrılar edinir. Tabiat ana der, doğa der. Hiçbir şey yapma ve yaratma gücüne sahip olmayan taş ve toprağı tanrı edinir. Her şeyi tesadüfe bağlar, insanın varoluşunu evrim teorisine bağlar, hiçbir gelişme gösterememiş olan maymunu atası olarak görür. Halbuki evrim bilim değil, bir ideolojidir. Kanıtı olmayan bir teoridir. Tarihi belgeler evrimi yalanlamıştır.

Allah Kur’an-da soruyor: “Yaratan, var eden, şekil verin Allah’tır (Hasr:

34) “Siz mi yaratıyorsunuz yoksa, yaratan biz miyiz?” (Vakıa: 59)

Nice ateistler gerçeği görüp, yıllarca yanılttığı insanlardan özür dilemiştir.  

Sözün kısası;

 Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Mülk O’nun, hüküm O’nun, hakimiyet O’nundur. Kimsenin isteği olmaz, hep O’nun isteği olur.

Son anda firavun bile O’nun varlığını kabul etti. “Musa’nın Allah’ına inandım” dedi ama geç kaldı.

 • – SÖZÜN ÖZÜ:
 1. “Arkadaş rezilde eder, vezirde eder” Doğru.
 2. “Bal tutan parmağını yalar” Yanlış. Böyle düşünülürse, rüşvet yayılır. Haksızlıklar artar.
 • – BİR OLAY:

Süleyman Peygambere hayvanlarla ve eşya ile konuşma mucizesi verilmiştir.

Bir gün başındaki tâcı sağ tarafa yamulur. Düzeltir, sol tarafa yamulur. Bakar ki yerinde durmuyor, sorar:

-Niye doğru durmuyorsun? Taç dile gelir:

-Sen doğru durmuyorsun ki ben nasıl doğru durayım? der.

Eğri cetvelin doğru çizgisi olmaz. Biz yamuk yaparsak elbette işlerimiz yamuk olacaktır.

 • – BİR DAVRANIŞ:

Ezan nasıl dinlenir?

Ezan okunurken “Aziz Allah” denir ve derlenilip toparlanılır. Ezan bitinceye kadar iş yapılmaz, konuşulmaz, selam verilip alınmaz. Sigara içilmez, ayak ayak üstüne atılmaz. Saygı ile dinlenir ve imkan varsa tekrar edilir.

Ezan bitince Allah’a hamd edilir. Peygambere salavat getirilir ve ezan duası okunur.

Ezan camiye, namaza davettir. Ezanı dinleyen Müslüman o anda müsait ise camiye gider. Değilse, namaz için hazırlık yapıp, davete uyar. Uymayan Allah’a isyan etmiş olur.

 • – SAĞLIK İÇİN:

Domuz etinin zararlarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Domuz eti iltihaplanmalara, doku  

şişmelerine ve şişmanlığa yol açar.

 • İkinci dünya savaşında Alman askerleri  

çok domuz eti yediği için eklem şişmeleri, romatizma görülmüş ve domuz eti listeden çıkarılmıştır.

 • Domuzda büyüme hormonu çok yüksektir. Onun için vücudun şeklini bozar.
 • Domuzdan shape virüsü insanlara geçer.
 • Domuz etinden Trişin hastalığı geçer. Bu beyinde kist yapar. Damarların tıkanmasına neden olur. Ani ölümlere ve körlüklere neden olur.
 • Domuzdan geçen bir hastalık da domuz şerididir. Bu bağırsak kurtlarının en zararlısıdır. Ne kadar kaynatılsa ölmez.
 • Domuzda yağ oranı fazladır: Dana etinde %10, koyun etinde %20, kuzu etinde %23, domuzda %35’tir.
 • Domuz eti E vitaminlerini yok eder. E vitamini eksikliği A vitaminini azaltır. Buda çok değişik hastalıklara neden olur.
 • Domuz eti ile domuzluk hastalığı geçer, domuza benzeme, eşini kıskanmama ve pisliğe aldırmama, manevi şeylere duyarsızlık gibi.
 • – DİN BİLGİSİ:

Helal – Haram :

Helal, dinde müsaade edilen zararsız, güzel ve faydalı olan şeydir.

Haram, dinde yasaklanan faydasız ve zararlı şeydir.

Kur’an-da :

 • “İyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır”  (Miada:4)
 • Peygamber, temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar” (A’raf:157) buyrulur. Haram helalde ölçü, fayda ve zarardır.
 • Bir şeyi Allah ve peygamber helal haram kılar.
 • Haram helal, helal haram sayılamaz.  

Sayılırsa dinden çıkılır.

 • Çoğu haram olanın azıda haramdır. –         Haramda derman ve şifa aranmaz.
 • Yer, zaman ve şartlar helali haram,  haramı helal yapmaz.
 • Haram, helale karışırsa, onu da haram  yapar.
 • Mahkeme kararı ile veya fetva ile haram helale dönüşmez.

Haram kazanç yolları:

Bir şey insana ya helalden gelir yada  haramdan gelir.

 • Gücü olanın dilenmesi haramdır.
 • Çalmak, gasp, buluntu haramdır.
 • Yalanla, hile ile elde edilen haramdır
 • Dansözlükten, şarkıcılıktan, fuhuştan elde edilen helal değildir.
 • Kumardan, piyango, bahis ve şans  

oyunlarından gelen haramdır.

 • Alkol, uyuşturucu, domuz, köpek satışından gelen helal değildir.
 • Rüşvet yolu ile gelen haramdır.
 • Faizden ve faizli alışverişten gelen haramdır.
 • Müstehcenlikle ilgili bir şeyin alım satımı haramdır.
 • Ölçüde tartıda hile yapmak, kazanç sağlamak haramdır.
 • – BİR DUA EDELİM:

Ölüm haberi üzerine yapılacak dua:

-“İnnalillahi veinna ileyhi raciûn. Allahümme elhıkhü bissalihın” (Allah’a aidiz ve ona dönücüyüz. Ey Rabbim! Onu iyi insanlardan kıl).

I – AYET’EL KÜRSİYİ EZBERLEYELİM:

Ayete’l kürsi:

“Allâhü lâilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ-te’huzuhû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fi’ssemâvâti vemâ fi’l-ard. Men-zellezî yeşfe’u indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey’in minilmihî illâ bi-mâ şâe’. Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda velâ ye’ûdühû hifzuhumâ ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.”

(Allah O’ndan başka tanrı yoktur; o, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir nede uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim Şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.( O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun  bildiklerinin dışında insanlar O’nun  ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O. Yücedir, büyüktür.) (Bakara: 255)

İ  – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir