KIRK İKİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim

Bismillâhhirrahmânirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

 1. ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

65-El- MACİD: Şanı büyük olandır.

66- El- VAHİD: Bir olandır.

 • GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:
 1. Ayet: “Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden Allah’a sığınırım!”

(Felak:5)

 • Hadis: “Ateşin odunu yaktığı gibi, haset de iyilikleri yok eder.(Seçme hadisler:65)

* * *

İnsanları mutsuz, huzursuz eden hastalıklardan biri de hasettir.

Haset,         Allah’ın        taksimine    razı    olmamaktır.           Çekememektir.

Başkasındakini kendinde olmasını istemektir.

Haset, insanda iyilik duygusunu, paylaşma arzusunu kin ve nefrete dönüştürür.

Haset, kötü bir huydur. Bir büyük şöyle demiştir:

-“Üç insan vardır ki duası kabul olmaz:

 1. Haram yiyen,
 2. Gıybet eden,
 3. Kalbinde kin ve haset bulunan.”

Peygamberimiz (as) hasetle, imanın bir arada olmayacağını bildirmiştir.

İnsan kendisinden aşağıdakilere bakıp haline şükretmedikçe huzurlu olamaz. Haset, sevmeye ve sevilmeye engeldir, kardeşliğe manidir.

İnancımızda haset etmek günahtır. Helal olan nedir? Gıpta etmektir. Yani imrenmektir. Peygamberimiz :”Müslüman gıpta eder, münafık haset eder.”demiştir.

İnancımıza göre şu kimselere gıpta edilir:

 1. Allah’ın verdiği malı hayır yolunda, Allah rızası için harcayana “Keşke bende onun gibi yapabilsem” denir.
 2. İlmi olup, ilmini iyi yolda kullanan, başkalarına bir şeyler öğretene, “Keşke benimde ilmim olsa bende başkalarına istifade ettirsem” deyip ilim öğrenmek için çaba sarf etmede.
 3. İbadet edenler gıpta edilip, ibadete yönelmede,
 4. Ahlaklı olanlara bakıp, ahlaklı olma yolunda imrenme vardır. Başka konulardaki kıskançlık olur, haset olur.
 • SÖZÜN ÖZÜ:
 1. “Terbiyesiz insan, kalaysız kap gibidir.” Doğru. Hem kötü görünür,

hem de zehirler.

 • “Körün yanında sende gözünü kapat.” Yanlış. Yalan olur, riya olur,

münafıklık olur.

 • BİR OLAY:

Zalim bir yönetici ava çıkar, avlanır, dönerken suları bitmiştir. Susar. İlerde bir bahçe görür. O tarafa atını sürer. Bahçede bir çocuk vardır. Ondan su ister. Çocuk:  

 • Suyumuz yok, size bir nar vereyim der. Bir nar koparır verir. Nar, çok tatlıdır. Hoşuna gider, çocuğa:
 • Bir nar daha verir misin? der, o sırada bu bahçeyi ele geçireyim diye aklından geçer.

Çocuk bir nar daha koparır verir. O nar ekşidir. Çocuğa der ki:

 • “oğlum sen bu iki narı da aynı ağaçtan ve aynı daldan kopardığın halde biri ekşi, biri tatlı neden?” der. Çocuk:

-”Narlar sizin niyetinize göre tat değiştirdi.” der.  

Her işte, her şeyde niyet çok önemlidir. Niyet iyi olursa her şey güzel olur. Niyet kötü olursa, sonuç da kötü olur.

 • BİR DAVRANIŞ:

Abdest alırken nelere dikkat edilmelidir?

 • Abdest, temiz yerlerde alınır.
 • Kıbleye dönülür. Euzu  besmele çekilir ve niyet edilir.
 • Acele edilmez. Kuru yer kalmayacak şekilde organlar yıkanır.
 • Su fazla kullanılmaz, israf edilmez.
 • Su yüze çarpılmaz.
 • Abdest alırken konuşulmaz, dua edilir. “Allah’ım, vücuduma sağlık ver, kabir azabından cehennem azabından koru, beni günah işlemekten. Sana isyan etmekten koru.” Gibi şeyler söylenir. Kadir süresi okunur. Şahadet getirilir.
 • İhtiyaç olmadan başkasından yardım istenmez.
 • Başkasına ait havlu, mendil kullanılmaz.
 • Abdestten sonra oruçlu değilse, üç yudum su içilir.
 • Vakit müsaitse iki rekat namaz kılınır. Buna abdest namazı denir.
 • SAĞLIK İÇİN:

Dikkat edeceğimiz hususlardan birisi de yiyecek içeceğin korunması, kapalı kaplar içinde muhafaza edilmesidir.

Açık bırakılan bir yiyecek çabuk bozulur. İçine bir şeyler düşer. Mikrop taşıyan böcekler temas eder, böylece faydalı iken zararlı hale gelir.

İçi görünmeyen kaplardan su içilmemesini öğütlemiştir Peygamberimiz.

Peygamberimiz (as) şöyle buyurur:

– “Yiyecek ve içeceklerin ağzını açık bırakmayın” (Müslim, Eşnibe:96) Birde  su içilen kabın içine solunmamasını istemiştir.

Ayrıca kızgın olan yemeğe üflenmemesini de özellikle tavsiye etmiştir.

Buna göre, yiyecekler ve içecekler sağlık açısından orada burada açıkta bırakılmayacaktır. Örtülerek, kapalı kaplar için de saklanacaktır.

Bozulmuş bozulmaya yüz tutmuş yemekler yenmemelidir.

 • DİN BİLGİSİ:

Sünnet namazlar terk edilir mi?

Sünnet namazlarda Allah’ın ve peygamberin emridir. Müslüman onlardan da sorulacaktır.

Kaza borcu olan da sünnetleri kılmak durumundadır. Hatta nafile namazlar bile kılınır. Çünkü sünnet ve nafile namazlar hakkında ayet vardır. Sünneti terk eden günah işlemiş olur. Sünneti yerine getiren nasıl sevap kazanırsa, terk eden de günaha girer. Sünneti terk eden Peygamberin şefaatinden de mahrum olur.

Ahirette farzlardan, vaciplerden eksiği olanın noksanlıkların sünnetlerle ve nafilelerle tamamlanacağını Peygamberimiz haber vermiştir.

Kur’an-da 50 kadar ayet Peygamberimize uymayı emrediyor. “O’na uyun ki amelleriniz boşa gitmesin” diyor.

Sünneti terk, insanı Peygamberden uzaklaştırır. Ebu Cehil gibiler Peygambere uymadığı için küfür bataklığında boğulmuşlardır.

Sünnetleri terk edenler, Peygamberi devreden çıkarmak Kur’an ‘ı anlaşılmaz ve İslam’ ı yaşanmaz hale getirmek isteyenlerdir. Peygambersiz din olmaz.

H- BİR DUA EDELİM:

Recep Ayında yapılacak dua:

-“Allahümme bârik lenâ fi recebe ve şaban vebellığna ramazan.”

(Allah’ım, recebi ve şabanı bizim için bereketli kıl ve bizi ramazana kavuştur.)

I- LAYESTEVİ’Yİ EZBERLEYELİM:

LAYESTEVİ TEKRAR

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir