Kullukta ciddi olunmalıdır

İnsanoğlu kulluk ve ibadet için mükellef kılınmıştır. Maun Suresinde “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar..” buyrulmuş, şuurlu ve ciddi olmadan ibadet edenler kınanmıştır.

-Kullukta ciddi olunmalıdır.

-İbadete gösteriş karıştırılmamalıdır.

-ibadetler devamlı olmalıdır.

-ibadetten dünya çıkarı, dünya menfaati düşünülmemelidir.

-İbadete vesvese karıştırılmamalıdır.

-İbadet geciktirilmemelidir. Elde olmayan bir nedenle zamanında yapılamayan ibadet telefi edilmelidir.

-Sünnet olan ibadetler terk edilmemeli, nafileler ihmal edilmemelidir.

-İbadetler temiz kazanç, temiz mide, temiz kalple yapılmalıdır.

-İbadet sırf Allah emrettiği için Allah’ın rızasını kazanmak düşüncesiyle yapılmasıdır.

Bir Allah dostu dört şeyi dört şeyden temizle:

1-Dilini gıybetten

2-Kalbini kıskançlıktan

3-Mideni haram lokmadan

4-Davranışlarını riyadan demiştir.

Peygamber (as): “Bir lokma haram yiyenin kırk gün duası ve namazı kabul olmaz” buyurmuştur. (R. Salihin:1883)

İbadetler kul hakkı ile yapılmaz. Bir hadiste: “Bir kimse hakkı olmayan bir gayretle hacca gitse: “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” dese Allah ona: “Sana Lebbeyk yok, haccında kabul değildir” der. Buyrulmuştur. (Ramuz:418/6)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir