Zalimin sonu

Zalimin sonu rezilliktir, hüsrandır. İflah etmez. “Zulümle âbâd olanın, Ahiri berbat olur.” Zalimin sonu unutulmaktır. Geçmişte insanlara zulmedenlerin hiç biri iyi olarak, hayırla anılmazlar mezarları ziyaret edilip Fatihalar, Yasinler okunmaz. […]

Neler zulüm sayılır?

Zulüm çeşit çeşittir. Başta insanın kendine yaptığı zulüm gelir. Nefsine esir olup kendisini yaratan yaşatan ve bol nimetler ihsan eden cenabı Allah’a kulluğu beceremeyen kimse kendisine büyük zulmetmiş olur. Peygamber […]

Mü’min zulme mâni olmakla emredilmiştir

Dünya da Allah kullarını zalimle imtihan eder; zalime karşı tavrı ne olacak ona bakar. Zalime karşı çıkar, zulmüne mani olursa imtihanı kazanır. Yok zalime yardım ederse, ondan bir farkı kalmaz, […]

Zalimle dost olunmaz, yardım edilmez

Zalime dost olmak yardım etmek zulmüne göz yummak da zulümdür. Zulme sebep olan rıza gösteren zulme ortak olmuş olur. Ona da ceza isabet eder. Peygamber (as): “Bir kimse zalimle beraber […]

Mazlumun ahı yerde kalmaz duası da ret olmaz

Devran zulümle dönmez: “Küfür devam eder ama zulüm devam etmez” denmiştir. Küfrün cezası ahirete kalır ama zulmün cezası hem dünyada görülür hem de ahirette görülür. Zulüm, Allah’ın gayretine dokunduğundan, Allah’ın […]

Allah zalimi sevmez

Allah zulmü haram kılmıştır. Zulmen öldürülenin şehit olduğu bildirilmiştir. Zembilli Ali Efendi Padişahla karşılaşınca ilk sözü “Allah zalimleri sevmez” olur ondan sonra söyleyeceğini söylermiş. Peygamber (as): “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” […]

Nedir zulüm?

Zulüm, hak gaspıdır. -Merhametin şefkatin zıddıdır. -Zarar vermek, sıkıntı vermek mahrum etmektir. -Haksızlık etmek, adaletsiz davranmaktır. -Başkalarının bize yapmasını istemediğimiz şeydir zulüm. -Haddi aşmak kaba davranmaktır. -Aile içi şiddet, çocukların […]

ALLAH ZALİMİ SEVMEZ

Hakkı olanın hakkını almak, vermemek gasp etmek, kötü muamele etmek Allah tarafından kesin olarak yasaklanmıştır. Cenab-ı Allah bir kutsi hadiste şöyle buyurmuştur: “Ben zulmü kendime ve kullanıma haram kıldım. Ey […]

Davette, tebliğ de metot ne olmalıdır?

İlk önce davetçi Müslümanın İslam’ı en güzel şekilde temsil etmesi gerekir. Yani tebliğden önce temsil gerekir. Hal çok önemlidir. Karşıdakini çabuk etki yapar. Olumsuzluklarda kötü yönde etkiler “Sen kendine bak” […]

Vasıta olmanın önemi

Eğer bir iyilik tek başına hakim kılınamıyorsa iyiliğe vasıta olunabilir. Başkaları o iyiliği yapması için teşvik edilebilir. O zaman o kişi o iyiliği yapmış gibi sevap alır. Yapanın sevabından da […]