İbadette Şirk

 İbadeti Cenab-ı Allah emretmiştir. İbadet ancak O’na yapılır. İbadetin hangisi olursa olsun başkasına yapılması şirktir. İbadette Allah’tan başkası ortak da edinilemez.

      Namaz kılarken her rekatında: “İyya kenağbudu ve iyyakenastain” denir.

      Bir sahabi Peygamber (as) a sorar:

 • “Ya Rasûlallah! Malımızı gösteriş olsun diye sadaka olarak versek Allah bize sevap verir mi?” Peygamberimiz:
  • “Hayır!” diye cevap verir.
  • “Hem gösteriş hem de Allah rızası için versek?” der. Peygamber (as):  – “Allah, ancak kendi rızası için yapılan işleri kabul eder.” Buyurur ve şu ayeti okur: “Sana kitabı indirdik. O halde sen de dini yalnız Allah’a tahsis ederek ihlasla ibadet et. İhlasla ibadet yalnız Allah’a mahsustur.” (Zümer:2-3)

  Müşrik Araplar ibadeti hem Allah’a hem de putlara yaptıkları için müşrik olmuşlardı.

 Fatiha’yı Allah’la başkalarına taksim de yanlıştır. Şunun için, bunun için hassaten Allah rızası için Fatiha demek ortak koşmaktır. Bölüştürmektir. Bir şey hem başkasına hem de Allah’a olmaz. Bir şey ya Allah içindir ya da değildir.

      İbadetlerde de Allah’tan başkası karıştırılmamalıdır.

      Ebu Said (ra) şöyle anlatmıştır:

 • Peygamber (as) bir gün yanımıza geldi. Biz Mesih Deccalini konuşuyorduk. Bize şöyle buyurdu:
  • “Size ondan daha ürkütücü bir şey haber vereyim mi?” Biz:
  • “Evet” dedik Allah Rasûlü:
  • “Şirk-i hafidir (Gizli şirktir). Mesela kişi, kalkar namaz kılar, bu namazını kendisine bakanlar sebebiyle güzel kılar. İşte bu “gizli şirktir” dedi… (İ.Canan hadis Ans:17/619)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir