Yapılan Duadan Emin Olunmalıdır

―Çok dua ettim, Allah‘tan istemeye yüzüm yok, dua ettim, neticesini alamadım ― gibi nedenlerle dua terk edilmeyeceği gibi, duam acaba kabul olur mu? Oldu mu? Gibi düşünceler de taşınmamalıdır.

Dua, devamlı ve ısrarla yapılmalıdır. Peygamber: ―Duada ısrar edenleri Allah sever‖ demiştir.  

Demek ki, ―oldu mu, olmadı mı, benim duam kabul olmaz‖ denmemelidir. ―Allah kabul etmeyeceği duayı yaptırmaz‖ denmeli sürekli dua edilmelidir. Duadan kalp gafil olmamalı, insan ne istediğini,niçin, kime dua ettiğini bilmelidir. Dua ederken kalp, gönül başka şeylerle meşgul olmamalıdır.

Dua inanarak güvenerek yapılmalıdır. Peygamberimiz: ― Allah‘tan bir şey istediğiniz  zaman, icabet edeceğinden emin olarak isteyin‖ buyurur.

Hadislerde ―Kim inanarak güvenerek‖ ifadesi yer alır.Peygamber (a.s)bir hadislerinde:

-―Yeryüzünde hiçbir müslüman yoktur ki, her hangi bir dua ile dua etsin de Allah ona istediğini vermesin. Veya o duaya karşılık bir kötülüğü ondan men etmesin.‖(R.Salihin:1530)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir