Niçin ibadet edilir?

Allah insanı en güzel biçimde yaratmış onu yeryüzünün halifesi kılmış, herşeyi de onun istifadesine  sunmuştur. İnsanı üstün kabiliyetlerle güçlendirmiştir. Bu durum da ibadet insanın Rabbine karşı görevi ve teşekkürüdür.

İbadet Allah’ın emri ve hakkıdır. Allah’ın nimetlerine karşı kulluk borcudur. İkram ve ihsana karşı şükür borcudur.

Cenab-ı Allah’a kulluk ömür boyu devam edecek bir görevdir. Kur’an’da: “Sana ölüm gelinceye kadar ibadet et.” (Hıer:99)

İnsan başıboş yaratılmamıştır. Sorumsuz bir varlık değildir. İnsanın yaratılış sebebini Kur’an’da şöyle açıklamıştır.

“Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zariyat:56) Kul ancak yaratıcısının rızasını ibadetle kullukla kazara bilir. Dünyevi bir hayat yaşanırsa, o zaman insan nefsine kulluk etmiş olur. Dünyanın zevkine, malına boyun eğmiş olur.

En güzel kulluk namazla olur. Bir kutsi hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Bana ibadet etki, seni ihtiyaçtan kurtarayım, vücuduna rahatlık vereyim. Bana ibadet etmezsen seni ihtiyaç içerisinde bırakırım. Vücuduna zahmet veririm. Kalbine sıkıntı bırakırım.” (H.H. Erdem 40 Kutsi: Hadis:20)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir