İBADETLERDE ŞİRK

İbadeti Cenab-ı Allah emretmiştir. Kulluk borcudur. Ancak Allah’a yapılır.

İbadette gösteriş olmaz, övünme olmaz. Birgün peygamberimiz (sav): ‘Korktuğum gizli şirktir. Mesela kişi kalkar namaz kılar. Namazını kendisine bakanlar sebebiyle güzel kılar, işte bu gizli şirktir.’demiştir. (Hadis Ans:17/619)

Gösteriş için ibadet etmenin sevabı yoktur. Kıyamet günü’nde ona: ‘Kime gösteriş yaptıysan, git sevabını o versin’denileceği bildirilmiştir.

Bir sahabi peygamberimiz’e sorar:

-Malımızı gösteriş olsun diye sadaka olarak versek, Allah bize sevap verir mi?’

Peygamber (as):

-‘Hayır, vermez.’der. O sahabi tekrar sorar:

-‘Hem gösteriş hem de Allah rızası için versek? der. Peygamber (as):

-‘Allah ancak kendi rızası için yapılan işleri kabul eder.’buyurur.

Mesela gösteriş için zekât verilirse, gösteriş için hacca gidilirse, namaz kılınırsa onlar da böyledir.

Gösteriş olsun, başkaları görsün veya menfaat temin etmek için yapılan ibadet şirktir.

Başka zaman yapmayıp da insanların yanında yapılan ibadetin de hayrı yoktur.

Müşrik Araplar, hem putlara tapınır hem de onlar vasıtasıyla Allah’a yaklaşmak isterlerdi.

Peygamberimiz : ‘Eğer amelimi Kiramen Katib-i’nden gizleyebilseydim bunu yapardım.’ demiştir. Bunu unutmayalım!

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir