İBADETLERDE EDEP-ADAP

İnsan, başıboş değildir. Cenab-ı Allah insanı yaratmış, nasıl yaşayacağına dair peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiştir.

İnsanı diğer canlılardan üstün ve farklı kılan talimatlar vermiştir.

Kur’an’da: “Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” buyurmuştur. (Zariat:56)

İbadet, ancak alemlerin rabbi olan Cenab-ı Allah’a yapılır. Allah’a kulluk, ibadetle gerçekleşir.

İnsan, kendini yaratan ve yaşatan Allah’a karşı sorumludur. Kur’an’da: “İbadetiniz olmasaydı Rabbiniz size ne diye değer versin” (Furkan:177) ikazı vardır.

Bir ayette de: “Allah’a kulluk edin, şeytana kulluk etmeyin” diye emredilmiştir. (Nahl:36)

Kul, Allah’a ibadetlerle yaklaşır, kulluk görevini ibadetlerle yerine getirir.

Kul, Cenab-ı Allah’a niçin ibadet etmelidir. Çünkü Allah onu yaratmış sayısız nimetler bahşetmiş, her şeyi insan yararına yaratmıştır. Nimetlerine cevap olarak rabbine ibadet etmelidir.

Dünyada huzurlu, ahirette mutlu olması için Allah’ın emrettiği ibadetleri yapmalıdır.

İbadetlerin insanı kötülüklerden koruması ve insanı arındırması için ibadet etmelidir.

Ayrıca insan islam fıtratı üzerine yaratılmıştır. Vücudunun namaza oruca, Allah’ı anmaya, helal yiyip içmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı gidermek için ibadet etmelidir. İbadetler insanın ruh ve beden sağlığını gerçekleştirir.

İbadet, müslüman olmanın, imanı korumanın gereğidir. İbadetler olmazsa, iman korunamaz. İbadet etmek insanı, ibadet etmeyenlerden farklı kılar. İnsanın faydalı, yapıcı olmasını sağlar.

İbadet insana güç verir, manevi hastalıklardan korur. Hayatta daha başarılı olmasını sağlar.

 • Şirke düşmekten sakınmalıdır.
 • Gösterişten, riyadan sakınmalıdır.
 • Yaptığını sırf Allah rızası için ve Allah emrettiği için yapmalıdır. Allah, rızası dışındaki ameli kabul etmez.
 • İbadet devamlı olmalıdır.
 • İbadeti terk için mazeret uydurmamalı, kılıf aramamalıdır.
 • İbadeti Allah görüyormuş gibi yapmalıdır. Yani Allah’ın gördüğünü düşünerek yapmalıdır.
 • İbadetlerden önce ibadet bilgilerini doğru kaynaktan, doğru kişilerden öğrenmelidir.
 • İtikat düzgünlüğüne dikkat edilmelidir.
 • İbadetlerin isteyerek, severek yapılması gerekir.
 • İbadetler vaktinde, istenildiği gibi yapılmalıdır. Vaktinde yapılamayanlarında kaza edip ödenmesine önem verilmelidir.
 • Kulluk, Kur’an ve sünnet dairesinde edep ve adaba riayet edilerek yapılmalıdır.
0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir