OKUMAK VE ÖĞRENMENİN FAZİLETİ

Okumanın fazileti:

Okumak, öğrenmek Allah’ın Müslümanlara ilk emridir. Cenab-ı Allah “oku” diye emrediyor. 

-“Yaradan Rabbinin adı ile oku! O: İnsanı, bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” (Alak suresi:1/2)

-“Oku! İnsana bilmediklerini öğreten kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir.” (Ayet: 3/5)

Okumak, Cenab-ı Allah’ın emrini yerine getirmek olur. Ayrıca Allah: “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” diyor. Okumakta ve öğrenmekte ibadet sevabı vardır.

2- Bilmenin fazileti:

Cenab-ı Allah bilen insanı gören insan bilmeyeni de gözleri kör insana benzetmiştir. Asla bilenle bilmeyeni bir tutmayacağını bildirmiştir.

Bir hadiste şöyle buyrulur: “Âlimin abide ( ibadet eden) üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir.” (Tirmizi, İlim:19)

Bir başka hadislerinde de: “Âlimin günahı bir günahtır, cahilin günahı ikidir. Alim günah işlediğinden dolayı azap olunur. Cahil ise hem günah işlediğinden hem de öğrenmediğinden dolayı azap olunur”  buyrulur.(Ramuz el-Ehadis:286/8)

Bilen insan, işini doğru dürüst yapar, bilerek yaptığı işten de daha çok sevap kazanır.

3-Fıkıh bilmenin faydaları:

Din ilimlerini bilmek, ibadetten önce gelir. Bilerek ve şuurlu yapılan ibadetler ancak Allah’a ulaşır. Sevap kazandıran ibadetlerde bilerek ve niçin yapıldığı idrak edilerek yapılan ibadetlerdir.

Bilgisiz yapılan ibadetler, borç ödense de sevaplı ibadetler olmaz.

Bilgisiz ibadet ehli, şeytana maskara olur. Bid’atlerle ibadet ederler. Çoğu yerde yanlış ve eksik yapar.

Peygamberimiz (sav): “Fıkıhsız ibadet olmaz. Dinin direği fıkıhtır.” der. (Ramuz elEhadis:376/1)

Bilenin ibadeti ile bilmeden yapılan ibadet arasında sevap yönü ile dağlar kadar fark vardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir