ZİNANIN CEZASI

            Zina bütün dinlerde günah sayılmış ve kesin bir şekilde yasaklanmıştır.

            Tevratta : “Kızını fahişe ederek onu murdar etme, taki diyar zina etmesin, diyar alçaklıkla dolmasın” denilmektedir. (Levililer :19/29)

            Zina yapanlar yahudilik dininde teşhir edilir, dayak atılır veya yüzleri siyaha boyanıp rezil edilir.

            Hıristiyanlıkda da zina yasaktır. İncil’de:“Zina etmeyeceksin” (Matta 19/18)

            -“Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz. Ben size derim ki bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde onunla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa onu çıkar ve kendinden at. Çünkü; senin için âzadan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından iyidir” (Matta 5/27-30) ifadeleri yer almıştır.

            Tarih boyunca, Türk tarihinde zinanın cezası, ölüm olmuştur. Ayrıca bir kadına tecavüze yeltenenlerin cezası da ölümdür. Zina mahsülü çocuğa da iyi gözle bakılmamıştır, “piç” denmiştir.

            Türklerde nikâh kutsal, aile kutsal, iffet, namus kutsal bilinmiştir.

            Osmanlıda recim bir defa uygulanmıştır. IV. Murat padişahtır. Hatta padişah orada bulunmuştur. Zina iğrenç bir günah olarak kabul edilmiştir.

            Dinimizde zina haramdır. Cezası da çok ağırdır. Kur’an’da :

            Nur 2 : “Zina eden kadın ve erkekten herbirine 100 sopa vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın hükümlerini uygularken onlara acıyacağınız tutmasın.”

            Furkan : 68-69 :”Allah’ın haskulları zina etmezler. Bunu yapan cezasını bulur. Kıyamet günü cezası, kat kat arttırılır. O azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır”

            Nisâ 15 : “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye, yaput Allah onlara bir yol buluncaya kadar evlerde hapsedin”

            Bu ayette sokağa bırakmayıp fuhuşun yayılmaması mesajı vardır.

            Nisâ 16 : “İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir” buyrulmuştur.

            Hz. Peygamber : “Bekârın bekârla zinası için 100 değnek ve bir yıl sürgün, dulun dulla zinası 100 değnek ve recm vardır” Evlilerin zinasının cezası da recimdir. (Aile İlmihali, Prof. Dr. Hamdi Döndüren : 112)

            Dinimizde zina, boşanma sebebidir. Sürgün cezası verilir, hapis cezası verilir, tevbe edinceye kadar bırakılmaz.

            Zina iftirası, büyük günahtır.

            Namuslu kadına iftira eden, ispat edemezse 80 sopa vurulacaktır ve bir daha şahitliği kabul edilmeyecektir. (Nur : 4)

            Nur : 23-24 : “Zina iftirasında bulunan kimse dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır”

            Zina edenle evlenme konusunda Kur’anda :

            Nur 3 : “Zina eden erkek zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınlarda ancak zina eden veya müşrik olan erkekle evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.”

            Maidâ 5 : “Zina etmemiş, gizli dostlar edinmemiş kimselerle evlenecektir.  

            Nur 26 : “Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadınlar, temiz erkeklere temiz erkeklerde temiz kadınlara yaraşır” buyrulmuştur.

            Demek ki, evlenirken ta başında Rabbımız bizi uyarıyor. Ahlâkı bozuk biri ile evlenmememizi istiyor. Tertemiz kızımızı, bacımızı inançsız, kötü alışkanlıkları olanlarla evlendirmememizi istiyor.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir