ZİNA NEDİR?

            Allah’ın yasakladığı, nikah dışı bir ilişkidir.

            Zina, insanı kirleten bir kötülüktür.

            Zina, büyük günahlardandır.

            Zina, insanı alçaltan çirkin bir iş, insanlık dışı, utanç verici bir ahlâksızlıktır.

            Kur’an’da Cenab-ı Allah : “Zinaya yaklaşmayınız” diye emretmiştir.

            Hz. Peygamber :

            -“Kimin Lut kaviminin sapık işini yaptığını görürseniz failide, mefulude öldürünüz” (K. Sitte : 5/202)

            -“Zina fakirlik getirir” (Ramuz : 211/18) buyurarak caydırıcı ifade kullanmıştır.

            Hz. Ali (ra) Livata yapan iki şahsı yaktırmıştır. (K. Sitte 5/203)

            Zina, âhlakı yıkar, aileyi yıkar, toplumu yıkar, nesli bozar. Zinanın cezasını daha çok çocuklar çekiyor; ya doğmadan öldürülüyorlar ya doğduktan sonra sokağa, cami avlusuna terk ediliyorlar veya biraz büyüyünce, evder ister istemez def ediliyorlar. Bu çocuklar derhal fuhuş kıskacına alınıyor veya kötü işlerde kullanılarak toplumu tehdit etmeye başlıyorlar. İşte böyle ahlâksız, şehvetperest kişilerin cezasını hem çocuklar çekiyor hem de toplum çekiyor. Zina felâkettir, felâket getirir:

            -Her zaman zina, cinayete de sebep olmaktadır.

            -Zina, zanilerin sağlığına da büyük ölçüde zarar verir. Vücudunda benekler oluşur.

Frengi, bel soğuluğu, AIDS gibi hastalıklara yakalanır.

            -Irsi sakatlıklara da neden olur. Çocuğun sakat, geri zekalı doğmasına neden olur.

            -Peygamberimiz : “Fahişeye çocuğunuzu emzirmeyin” demiştir. Fahişeden emen çocuk, geri zekalı olur.

            -Zina yapanların günah kirleri yüzlerine vurur. Zina aklada zarar verdiğinden, zina yapanlar, hayatlarının sonunda çoğu kez cinnet geçirerek ölürler. Yani normal ölümle ölmezler.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir