DİNİMİZDE HIRSIZLIĞIN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah‘tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.‖ (Maide:38) buyrulmuştur.

(Cezanın ağırlığı caydırıcı olmasındandır. Ufak tefek hırsızlıklar için ve açlık nedeniyle yapılırsa, böyle bir ceza uygulanmaz. Mahkemeye verilir, tevbe eder, malı iade ederse veya mal sahibi bağışlarsa, had cezası uygulanmaz. Cezayı da devlet verir.)

Kur‘an‘da : ―Allah ve Rasülüne karşı savaşanların ve yer yüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası, ya acımadan öldürülmeleri, ya asılmaları yahud el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahud da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.‖ (Maida:33) buyrulur.

Peygamber (a.s.) : ―Canlarınız, mallarınız birbirinize haramdır. Kim bir malı zulüm yolu ile elde ederse, Allah kıyamet gününde yedi kat toprağı onun boynuna tasma gibi takar.‖ (Buhari, Bed ül hak:2)

Gasb da hırsızlık olduğundan Gasbcıya hırsıza verilen ceza verilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir