ZİNANIN DİNDEKİ CEZASI

Kanunlarda zina yapanlara, zinaya götüren davranışlarda bulunanlara ceza verilmiyor ama dinde zina edenlere, zinaya götüren davranışlarda bulunanlara, zinayı teşvik edenlere, zinanın yayılmasına sebep olanlara ceza vardır.

 Kuran’da şöyle buyurulur:

 • “Zina eden kadın ve erkeğe 100 er sopa vurun. Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız onlara acımanız tutmasın.” (Nur: 2)
 • “Zina eden erkek, zina eden kadın veya müşrik olan kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadın da, ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.” (Nur: 3)
 • “Namuslu kötülüklerden habersiz, mümin kadınlara zina isnadın da bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri, ayaklarının aleyhinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük azap vardır.” (Nur: 23-24) 
 • Cenab-ı Allah Müslümanlardan söz ederken şöyle buyurur: – “Onlar, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahının cezasını çeker.” (Furkan: 68)

Zina edenler eğer evli ise onlara recm cezası uygulanır. Recim cezası sünnetle sabittir. Peygamber (as):

 • “Evliler zina ederse onları recmediniz.”  (İlan-i Mace, Hudud :9) buyurur.

Peygamberimiz iki Yahudi ve iki Müslüman kadına recm cezası uygulamıştır. 

Osmanlıda bu ceza bir defa uygulanmıştır.

Tecavüze uğrayan kadına recm uygulanmaz.

Zinanın yayıldığı toplumlar hep cezalandırılmış ve helak olmuşlardır. 

Lüt kavmini Allah helak etti, yerin altını üstüne çevirdi, üzerlerine taş yağdırdı. (Hud: 82 + Araf :83-84 + Hıcır :73-76) Bunun gibi diğer sapık kavimler de cezalandırılmıştır.

Bugün de bu günahı işleyenleri çeşitli şekillerde cezalandırmaktadır. Onlara hastalıkla, teşhir etmekle, cinayetle, toplum içinde rezil ederek, aile yuvasından, eşinden, çocuklarından ayırarak cezalandırmaktadır.

Pompei halkını fuhuş nedeniyle, zevk gemisini batırarak cezalandırması, ibret alınması içindir.

Son zamanlarda azıcık zevke bedel AIDS belası ortaya çıkmıştır. Bir örnek verelim:

Yıllarca gayri meşru hayat yaşayan meşhur M. E. AIDS olmuş, bu hastalığın pençesinde son günlerini yaşarken, bu hastalığın kendisine bir ceza olarak verildiğini belirterek: “Şimdi insanlara sesleniyorum, ben yaşadığım hayatla adeta bunu hak ettim. Siz eşinizle yetinin” demiştir. (28-05-1992 / Basın)

Bu konuda Allah Rasulü şöyle haber vermiştir:

 • “Zina fakirliğe sebep olur.” (Ramuzu Le Hadis: 211/18)  
 • “Bir yerde zina, faiz yayılırsa, oradakiler Allah’ın gazabını hak etmiş olurlar.” (Age: 53/17)
 • “Yedi kat yer, yedi kat gök zina eden yaşlıya lanet eder.” (Age: 100/11)
 • “Cenab-ı Allah kıyamet günü şu kimselerin yüzüne bakmaz:
 • Eli ile boşalan, – Livata yapan, – İçkiye düşkün olan,
 • Ana babasını döven,
 • Komşusunun hanımı ile zina eden.” (Age: 269/2)
 • “Lüt kavminin iğrenç işini işleyen kimse lanetlidir.” (Hadis Ans: 5 / 1616)
 • “Erkekler ve kadınlar kendi cinsi ile yetinirlerse, tarumar olurlar.” (Age: 7 / 276)
 • “Zinadan kaçının, onda dört çeşit zarar vardır:
 • Rızkı daralır,

Allah’ın gazabını çeker,

 • Yüzünün nuru gider,
 • Ebedi cehennemde kalmasına neden olur.” – “Bir yerde zina yayılırsa, orada bulaşıcı hastalıklar çoğalır.

O yer halkı yeni bilinmeyen hastalıklara maruz kalır. Orada ölümler artar.” (Muvatta: 2 / 460)

Peygamber (as) ayrıca “çocuklarınızı fahişeye emzirtmeyiniz” diye de uyarmıştır.

Zina edenlerin çocukları doğru dürüst olmazlar. İnsan yiyip, içtiğinden ibarettir.

Zina, yuva yıkar, ailesi için yüz karası olurlar.

Zina, toplum ahlakını bozar.

Zina, cinnet ve deliliğe sebep olur. Zina, neslin bozulmasına neden olur.

Zina, edenin çocukları arsız, merhametsiz ve isyankâr olurlar.

(Südü Sümüğü bozuk denir)

Zina edenler suçluluk psikolojisi ve vicdan azabı içinde yaşarlar. Onlara ölüm iyi bir şekilde gelmez:

Peygamber (as) Miraca çıktığında, fırının içinde çıplak kadın ve erkelerin azap gördüğünü görür. Cebrail’e sorar: “Bunlar kimdir?” Cebrail: “Zina edenlerdir.” Der.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir