ZİNA ÇEŞİTLERİ

            1.Nikahsız insanların ilişkisine zina diyoruz. Metres hayatı yaşayanların, evli olup eşine ihânet edenlerin ilişkisi zinadır. Nişanlı da olsa iki kişinin ilişkisi zinadır.

            2.Mahremi ile zina : Kızı, kız kardeşi, annesi, üvey annesi, yengesi gibi yakınlarla yani evlenmesi haram olanlarla ilişki zinadır. Hem de affedilmeyen bir suçtur.

            Hz. Peygamber : “Kim mahremiyle cinsi ilişkide bulunursa onu öldürün” (Büyük Hadis Külliyatı 3/71) buyurur.

            -“Mahremi ile cinsi ilişkide bulanan, cennete giremez:” (Age : 3/71)

            3.Komşusu ile zina : Hz. Peygamber : “Komşusunun ailesiyle zina edenin Allah yüzüne bakmaz, onu temize çıkarmaz. Kendisine gir cehenneme” denir. (Ramuz 211/17)

4.Boş düşenlerin, hanımı boşayıp beraber yaşayanların ilişkisi zinadır.

            5.Dinden çıkan, küfre girenlerin ilişkisi zinadır.

            6.Nişanda veya günaha girmeyelim diye gizli nikah kıydırıp terk edilen bacıların evlenselerde ilişkisi zinadır.            

            7.Kız kaçırarak ilişki kuranların, evlenme niyeti olsada ilişkileri zinadır. Bunlar evlenince günahtan kurtulmazlar.

8.Otobüste, dolmuşta, yolda belde sürtünerek tatmin zinadır.

            9.Müstehcen film seyretmek, dansöz seyri zinadır. Fıkıhta bir kural vardır. Harama götüren şeyde haramdır”

            10.Bir kadının kokular sürünerek açık saçık kendine baktırması zina hükmündedir.

            11.Ay halinde eşi ile ilişki : Bu ilişki, tıbben zararlı, dinen haramdır. Çünkü kadının bu halde mikroplara karşı direnci yoktur. Bu haliyle de rahatsızlık duyar.

            Hz. Peygamber : “Hayızlı iken ilişkide bulunmayın siz veya çocuğunuz cüzzamlı olur” diyor. (Tıbbı Nebevi Ans : 1/31)

            -“Hayızlı eşine arkadan yaklaşan bana indirileni inkar etmiş olur” (K. Sitte 5/204)

            Kur’an’da : “Sana kadınların ay halini sorarlar. O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay hali olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri sever” (Bakara : 222) buyruluyor.

            Bu temas, erkeğin zorlaması ile olursa erkek, iki taraflı olursa kadın da erkek de günaha girer. Suç işledikleri için maddi ve manevi cezası vardır.

            -Tevbe istiğfar ederler.

            -Sadaka vermeye güçleri varsa sadaka verirler.

            -Verme güçleri varsa çeyrek altın keffaret verirler. (Nevzat Yüksel Gençlik Sorunları :

87)

            12.Hayvanla ilişki : Hangi hayvan olursa olsun yasaktır.

            Hz. Peygamber  : “Kim bir hayvana temas ederse onu ve hayvanı öldürün. Hayvanın günahı ne? denince “Eti yenmesin, ondan istifade edilmesin” (K. Sitte 5/204) öldürün ifadesi, caydırmak içindir. Dört mezhebe göre cezalandırılır. Hakim ne ceza verirse ceza odur. İmam-ı Şafi’nin bir kavline göre cezası recimdir. (Halil Günenç GMF 2/235)

            Kıyamet gününde hayvanlar dirilecek haklarını aynen aldıktan sonra yok olacaklar.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir