TARİHTE ZİNA

            Geçmişe göz atacak olursak, bu işi hep kötü kimseler yapmış ve sonlarıda hiç iyi olmamıştır.

            -Kayıtlara göre; 2. Yezdcerd, öz kızı ile yaşamıştır.

            -6. asırda; Behram kız kardeşi ile yaşamıştır.

            -Babillerde; kadın kendini Venüs mebedinde başka erkeklere sunmak zorundadır.

            -Romada; hür kadının yabancı erkeklerle ilişkisi suç sayılmazdı.

            -Avrupa’da; gürbüz çocuk elde edebilmek için kadın, bizzat kocası tarafından başkalarına sunulurdu.

            -Çoğu yerde evlilikte ilk hak papaza aitti. Üstelik damattan para alırdı.

            -Kadın, çocuk yaşta erkekle evlenebilir. O büyüyünceye kadar başkaları ile yaşardı.

-Araplarda kadına fuhuş yaptırılır, para kazanılırdı.  

-Avrupa’da kadının bekaretini kaybetmesinden korkulmazdı, kısır olmasından korkulurdu. Evlenmeden hamile kalmak muteberdi.

            Kadının birden fazla kocası olurdu.

            Avrupada dün böyleydi, ya bugün nasıl?

            Bugünde batıda eş değiştirme, eşini sunma, ev arkadaşlığı, metres, şişe oyunu gibi âdetler kısmen de olsa devam etmektedir. Gazetelerde açık ilânlar yer alır.

            Homoseksüellik serbesttir. Erkeğin erkekle kilisede nikâhları kıyılır. Ayrıca fahişeler federasyonu kurulmuştur. Homoseksüeller sokaklarda yürür.

            Amerika’da fuhuşla mücadele derneği kurulmuş, dernek seçimlerinde yönetim kuruluna seçimde fahişeler kazanmıştır.

            Tarihte Türk toplumunda puta tapılmamış, domuz yenmemiş ve zina görülmemiştir. Çünkü cezası ölümdür.

            Ne yazık ki, düşman boşdurmuyor… Güzellik salonları ilân vererek, umumhaneler, eğlence yerlerinde hatta sokaklarda fuhuş almış başını gidiyor. Fuhuş çeşitli yollarla özendiriliyor, teşvik ediliyor.

            Hatta bazı dernekler “Bekaret” kontrolüne karşı çıkıyor, sokaklarda yürüyor. “Namus, iffet bekçiliği mi yapacağız?” deniliyor.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir